Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie grupy uśmiechniętych młodych ludzi siedzących na ziemi pod białym murem; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny kulturoznawstwo II stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim to interdyscyplinarny humanistyczny kierunek łączący ogólną teorię i historię kultury ze szczegółową wiedzą o teatrze, literaturze, filmie, mediach oraz komunikacji kulturowej.

Nasi studenci mogą oczekiwać programu studiów uwzględniającego najbardziej wartościowe osiągnięcia nauki. W trakcie atrakcyjnych i niekonwencjonalnych zajęć dydaktycznych prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich, w dobrej i życzliwej atmosferze, mają szansę realizować swój potencjał intelektualny.

Proponujemy studentom poszerzanie zainteresowań w ramach prężnie działających kół naukowych. Oprócz standardowych form działania, takich jak: organizacja warsztatów i zebrań, udział w sympozjach i konferencjach naukowych, publikowanie własnych prac, studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych badaniach terenowych.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

return to top