Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: rysunek przedstawiający wywiad w studiu telewizyjnym – prowadząca wiadomości rozmawia z gościem programu telewizyjnego; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny kultury mediów II stopnia stacjonarne / niestacjonarne

Kultury mediów to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący elementy historii, teorię i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, z antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi.

Podobnie jak nie istnieje jedna kultura albo technika, tak nie istnieje też wyłącznie jedna kultura mediów. Kultura w szerokim rozumieniu wyłania z siebie rozmaite porządki medialne (materiałowo-semiotyczne): piśmienność, audiowizualność tradycyjnego, analogowego typu (kino, telewizja), audiowizualność nowego, cyfrowego typu (tzw. nowe media), rzeczywistość wirtualna. Mamy więc do czynienia z repertuarem różnych kultur medialnych odnoszonych do wielości praktyk kulturowo-medialnych. Te zaś definiują się przez generacje rozmaitych aparatów stanowiących ich bazę technologiczną oraz wytwarzanych przez nie tekstów kulturowych.

Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

return to top