Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Grafika: zdjęcie widok przez rzekę na Kościół św. Marcina (Wielki) i Wieżę Ratusza w Kolonii w Niemczech; u góry logo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na dole tekst: Wydział Humanistyczny Środkowoeuropejskie studia historyczne II stopnia stacjonarne

Środkowoeuropejskie studia historyczne są wspólną inicjatywą Uniwersytetów w Ostrawie, Bańskiej Bystrzycy i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Ten kierunek studiów przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych historią Europy Środkowej. Pozwala na studiowanie w trzech krajach partnerskich.

Wspólne Środkowoeuropejskie studia historyczne mają przygotować historyka, który zna dobrze dzieje tego regionu Europy, a także tajniki warsztatu zawodowego historyków dziejów Czech, Polski i Słowacji.

Ofertę studiów międzynarodowych kierujemy przede wszystkim do absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia, pragnących kontynuować swą edukację historyczną.

Prowadzone na wszystkich uczelniach Czech, Polski i Słowacji studia historyczne zamykają się w swoich „państwowych” czy „narodowych” granicach. Wykładana tam historia powszechna rzadko odnosi się do krajów sąsiednich. Zakładamy, że istnieje spora grupa absolwentów studiów licencjackich z szeroko pojętego pogranicza polsko-czesko-słowackiego, którzy będą zainteresowani pogłębieniem swej wiedzy i możliwością studiowania nie tylko w kraju, ale za granicą.

Kierujemy swą ofertę także dla absolwentów innych kierunków studiów humanistycznych czy z dziedziny nauk społecznych, którzy będą chcieli poszerzyć swe kompetencje zawodowe.

Dzięki współpracy uczonych z trzech krajów partnerskich podczas studiów uczestnik będzie mógł zapoznać się z dorobkiem badawczym, który da mu kompetencje pozwalające na prowadzenie dociekań nie tylko nad dziejami państw i narodów Środkowej Europy, ale także ich wzajemnymi relacjami, stosunkami politycznymi, gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi, nad kształtowaniem się i specyfiką pograniczy. Wiedza o przeszłości Europy Środkowej będzie przydatna przykładowo dla socjologów, filologów czy absolwentów innych studiów zawodowych.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

return to top