Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

kolorowe zdjęcie: dziewczyna siedząca przy biurku, na którym stoją dwa monitory. Przed nią leżą porozkładane luźno kartki papieru. Komunikacja cyfrowa            

Kierunek komunikacja cyfrowa zakłada symbiotyczne i synergiczne połączenie w procesie dydaktycznym kompetencji właściwych dziedzinom nauk humanistycznych oraz ścisłych i technicznych. Uczestnicy studiów nabywają wiedzę i umiejętności z puli modułów komunikacyjnych, ogólnorozwojowych i cyfrowych. Program dwóch pierwszych obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. teorii komunikacji, humanistyki cyfrowej, języka w zachowaniach społecznych, zróżnicowania przestrzeni komunikacyjnej, autoprezentacji i budowania wizerunku, retoryki, argumentacji, perswazji, podstaw wiedzy o nowych mediach i cybersztuce, wiedzy o kulturze, fundraisingu i pozyskiwania funduszy, błędów i barier w komunikacji. Blok cyfrowy – treści dotyczące programowania, analizy danych, podstaw informatyki, podstaw grafiki komputerowej i projektowania graficznego, neuronauki czy projektowania treści audiowizualnych. Kierunek komunikacja cyfrowa będzie nie tylko innowacyjny w zakresie prezentowanych treści, lecz także pod względem metod dydaktycznych. Wykorzystane zostaną platformy e-learningowe oraz inne rozwiązania technologiczne, które pozwolą studentom zapoznać się z nowoczesnymi i globalnymi standardami w dziedzinie IT. Absolwent kierunku na poziomie licencjatu będzie wyposażony w interdyscyplinarną wiedzę odnoszącą się do nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych i technicznych, co umożliwi mu zarówno krytyczną analizę treści cyfrowych, jak również osiąganie zamierzonych celów komunikacyjnych w różnych typach interakcji społecznych (w tym zapośredniczonych cyfrowo). Przekazana w toku studiów wiedza umożliwi absolwentowi sprawne tworzenie oraz interpretację i integrację komunikatów w działalności kulturalnej, medialnej i biznesowej przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć z zakresu technik informatycznych. Absolwenci kierunku, mając szeroką interdyscyplinarną wiedzę i jednocześnie zróżnicowane praktyczne umiejętności będą mogli znaleźć zatrudnienie zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Studia przygotują ich do pracy w agencjach PR, mediach, firmach sektora kreatywnego, sektorze IT, instytucjach kultury i innych. Absolwenci będą mieć także możliwość do kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunkach, związanych z informatyką, projektowaniem gier, zarządzaniem, komunikacją, nowymi mediami i innych.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów:

I stopień: https://informator.us.edu.pl/kierunki/W1-S1KC20.2020/1

Kontakt: komunikacja.cyfrowa.wh@us.edu.pl

 

kolorowe zdjęcie: robione z lotu ptaka. Widać chłopaka, który siedzi przy stole. Na blacie leżą: laptop, klaps, filiżanka z kawą, kwiatek, notes z długopisem i aparat fotograficznyTwórcze pisanie i marketing wydawniczy          

Twórcze pisanie i marketing wydawniczy to kierunek studiów obejmujący treści kształcenia dotyczące z jednej strony twórczości literackiej, poetyckiej i scenopisarskiej, z drugiej marketingu wydawniczego, umożliwia po jego ukończeniu prowadzenie działalności twórczej, pracę na rynku wydawniczym oraz kreatywnym. W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące natury, przebiegu i rozwiązywania problemów w ramach procesu twórczego oraz zgłębiają specyfikę rynku wydawniczego w Polsce i narzędzi marketingowych wykorzystywanych na jego gruncie przez wiodące polskie wydawnictwa. Potrafią zastosować tę wiedzę i umiejętności we własnej twórczości, są także wyposażeni w umiejętności planowania i prowadzenia działań twórczych. Aby sprostać tym zadaniom w toku studiów prezentowane są zagadnienia związane z procesem twórczym, literaturą najnowszą, scenopisarstwem, socjologią literatury i rynku wydawniczego oraz marketingiem wydawniczym, co staje się bazą dla wiedzy i umiejętności odnoszących się do twórczego pisania i marketingu wydawniczego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, z gruntu humanistyczny, integrujący wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (w szczególności twórczego pisania) ze specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami w obrębie marketingu wydawniczego. Kształcenie na studiach twórcze pisanie i marketing wydawniczy kierowane jest do osób pragnących realizować się w pracy twórczej lub wydawniczej i jednocześnie rozwijać własne kompetencje interpersonalne oraz zdolności kreatywne w kontakcie z innymi ludźmi.

Studia prowadzone są wyłącznie w trybie stacjonarnym.

Szczegółowe informacje dla kandydatów:

II stopień: https://informator.us.edu.pl/kierunki/W1-S2TP20.2020/1

kontakt: tworcze.pisanie.wh@us.edu.pl

return to top