Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Aktualności

Obowiązkowa rejestracja na zajęcia-semestr letni 2021/2022 Obowiązkowa rejestracja na zajęcia-semestr letni 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że obowiązkowa rejestracja na zajęcia w semestrze letnim będzie trwała od 17 lutego 2022 r. (godzina 18.00)
do 15 marca 2022 r. (godzina 23.59). Szczegółowe informacje pod linkami:

1 rok https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/architektura-informacji/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-i-rok/
2 rok https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/architektura-informacji/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-ii-rok/
3 rok https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/architektura-informacji/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-iii-rok/

Rejestracja na lektoraty SPNJO na semestr letni 2021/2022 Rejestracja na lektoraty SPNJO na semestr letni 2021/2022

Studenci kierunków w pasmach matematyczno-przyrodniczym i społeczno-humanistycznym dokonują samodzielnej rejestracji na lektorat na semestr letni 2021/2022.
Rejestracja do grupy jest obowiązkowa.

Student dokonuje rejestracji żetonowej do grupy lektoratowej zachowując dotychczasowy język i poziom lektoratu.

Rejestracja na lektorat w semestrze letnim 21/22 prowadzona jest w serwisie USOSweb w terminach:

I tura 8.02.2022 godz. 10:00 – 11.02.2022 godz. 23:55
II tura 17.02.2022 godz. 10:00 – 25.02.2022 godz. 23:55

Przeniesieniu z semestru zimowego na semestr letni w dotychczasowym składzie osobowym podlegają wyłącznie grupy języka specjalistycznego.

Pierwsza tura rejestracji objęta jest dedykacją dla wyznaczonych kierunków w ramach określonego pasma.

W ramach drugiej  tury  w paśmie społeczno-humanistycznym dedykacja nie obowiązuje, a w pasmie matematyczno-przyrodniczym zostaje rozszerzona  – student może dokonać swobodnego wyboru grupy poza przypisanym mu kierunkiem.

Ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego 2021/2022Z Ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego 2021/2022Z

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2022 r. mogą Państwo wypełniać w systemie USOSweb ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego w okresie od 17 do 30 stycznia 2022 roku. Ankiety są anonimowe, a jej wyniki zostaną przekazane do wiadomości prowadzących zajęcia po zakończeniu sesji poprawkowej, tj. po 15 marca 2022 r. Badania ankietowe przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich zajęć dydaktycznych.

Terminarz tygodnia adaptacyjnego Terminarz tygodnia adaptacyjnego

Szanowni Państwo,

rozpoczynamy nowy rok akademicki, przedstawiam Państwu terminarz na nadchodzące dni:

7 października 2021 r. godzina 18.00 rozpoczęcie w systemie USOSweb (https://usosweb.us.edu.pl) rejestracji na zajęcia. W logowaniach uczestniczą również studenci I roku. Rejestracja zakończy się 21 października 2021 r. godzina 23.59 szczegółowe informacje znajdują się na stronach kierunków:

Architektura informacji, studia stacjonarne I stopnia
1 rok https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/architektura-informacji/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-i-rok/
2 rok https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/architektura-informacji/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-ii-rok/
3 rok https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/architektura-informacji/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-iii-rok/

PIĄTEK, 1 października 2021 r.
godzina 11.00 – uroczysta inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Dzień wolny od zajęć.

PONIEDZIAŁEK, 4 października 2021 r.
godzina 10.00 – inauguracja roku akademickiego na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego.
Tydzień integracyjny: gra terenowa organizowana przez Samorząd Studencki UŚ, obowiązkowa dla studentów I roku.
Dzień wolny od zajęć.

WTOREK, 5 października 2021 r.
* 8.00 – spotkanie organizacyjne: I rok informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (lic.) A 4.26
* 8.45 – spotkanie organizacyjne: I rok architektury informacji (lic.) AULA B 0.38
* 9.30 – spotkanie organizacyjne: I rok informacji naukowej i bibliotekoznawstwa MU A 4.26
* 18.00 – (tydzień integracyjny) wieczór planszówek organizowany przez Samorząd Studencki UŚ (budynek Wydziału Humanistycznego, ul. Uniwersytecka 4); udział nieobowiązkowy.
W tym dniu zajęcia dla studentów pierwszych lat rozpoczynają się o godzinie 13.45. Studenci pozostałych lat uczestniczą w zajęciach zgodnie z harmonogramem.

ŚRODA, 6 października 2021 r.

Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem godzina 14.00-20.00.
Tydzień integracyjny: organizowane przez Samorząd Studencki wydarzenie na patio budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4, podczas którego studenci będą mogli porozmawiać ze swoimi wydziałowymi samorządami, przedstawicielami mediów akademickich, wziąć udział w imprezach towarzyszących.

CZWARTEK, 7 października 2021 r.

Zajęcia wszystkich lat zgodnie z harmonogramem.
Wieczór: Organizowane przez Samorząd Studencki otrzęsiny w katowickim klubie Spiż.

PIĄTEK, 8 października 2021 r.

Dzień adaptacyjny: Obowiązkowe spotkanie dla wszystkich studentów I roku: szkolenie z praw i obowiązków studenta, prezentacja akademickiego savoir-vivre, prezentacja samorządu studenckiego (struktura, wybory, wydarzenia, członkowie wydziałowej rady, zarząd samorządu „głównego”), prezentacja uczelni (władze UŚ, WH UŚ, czym jest Centrum Obsługi Studenta, działalność Biura Karier, jak otrzymać pomoc psychologiczną). Dzień wolny od zajęć.

Szczegółowe informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Samorząd Studencki będą publikowane na stronach:
https://www.facebook.com/studenci.us
https://www.facebook.com/events/439294310825320/?ref=newsfeed

Obowiązkowa rejestracja na zajęcia-semestr zimowy 2021/2022 Obowiązkowa rejestracja na zajęcia-semestr zimowy 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że obowiązkowa rejestracja na zajęcia w semestrze zimowym będzie trwała od 7 października 2021 r. (godzina 18.00)
do 21 października 2021 r. (godzina 23.59). Szczegółowe informacje pod linkami:

1 rok https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/architektura-informacji/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-i-rok/
2 rok https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/architektura-informacji/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-ii-rok/
3 rok https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/architektura-informacji/rejestracja-na-zajecia/studia-i-stopnia-iii-rok/

 

Harmonogram zajęć semestr zimowy 2021/2022 Harmonogram zajęć semestr zimowy 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że na stronie kierunku zostały opublikowane harmonogramy zajęć na semestr zimowy 2021/2022.

Informujemy, że jest to wersja robocza, która ulegnie modyfikacji.

WAŻNE! Komunikat dotyczący pracy dziekanatów katowickiej (...) WAŻNE! Komunikat dotyczący pracy dziekanatów katowickiej części Wydziału we wrześniu.

Szanowni Państwo,

Drodzy Studenci

katowickiej części Wydziału Humanistycznego,

 

uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą siedziby naszego Wydziału mieszczącej się obecnie przy Placu Sejmu Śląskiego 1,

od dnia 20 września 2021 roku Państwa dziekanaty zostają przeniesione do nowej lokalizacji przy  ul. Uniwersyteckiej 4.

 

Z uwagi na trwającą przeprowadzkę,  W DNIACH OD 13 DO 17 WRZEŚNIA dziekanaty przy Placu Sejmu Śląskiego 1 będą nieczynne.

Wszelkie sprawy studenckie prosimy zgłaszać i załatwiać DO 10 WRZEŚNIA, lub zaplanować je na późniejszy termin –  tj. od 20 września, już w nowej siedzibie.

 

Informacje te kierujemy szczególnie do Państwa planujących obrony dyplomowe, prosząc o właściwe dopasowanie terminów składania wymaganych do obron dokumentów .

Licząc na  zrozumienie sytuacji zapraszamy Państwa do dziekanatów:

– DO dnia 10 września 2021 roku  na Plac Sejmu Śl. 1

– OD dnia 20 września na ul. Uniwersytecką 4.

Zgłoszenia do programu „Najlepsi Absolwenci 2021” Zgłoszenia do programu „Najlepsi Absolwenci 2021”

Program “Najlepsi Absolwenci” skierowany jest do osób, które w trakcie nauki wyróżniały się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi oraz działały na rzecz Uniwersytetu Śląskiego.
W związku z tym zapraszamy do aplikowania studentów i słuchaczy:

Studenci:

  • studiów I oraz II stopnia

Słuchacze Uniwersytetu Otwartego:

  • Akademia Dyplomacji
  • MBA
  • Studia podyplomowe
  • Uniwersytet Dzieci
  • Uniwersytet Młodzieży
  • Uniwersytet Trzeciego Wieku

Słuchacze Szkoły Języka i Kultury Polskiej:

  • kurs przygotowawczy

Chętni mogą samodzielnie zgłaszać się do Programu poprzez formularz aplikacyjny w wersji online. Stworzono specjalne, spersonalizowane ankiety uwzględniające specyfikę każdego Wydziału i jednostki.

Po wyłonieniu laureatów przez Wydziały i jednostki, odbędzie się Gala wręczenia wyróżnień, podczas której absolwenci otrzymają listy gratulacyjne oraz upominki.
W trakcie gali odbędzie się również quiz wiedzy o Uniwersytecie Śląskim, dedykowany absolwentom studiów I oraz II stopnia. Dla zwycięzcy przewidziana została Nagroda Specjalna.

Chętnych do udziału zapraszamy do wypełnienia ankiety online, dostępnej na:

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 12 września 2021.

Ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego 2020/2021L Ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego 2020/2021L

I ROK

Podstawy logiki (dr Agnieszka Bangrowska)

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A295458%3Bprac_id%3A7099%29

Narzędzia pracy zespołowej (dr Jarosław Pacek)

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A295456%3Bprac_id%3A12405%29

Digitalizacja zasobów informacyjnych (dr hab. Arkadiusz Pulikowski, prof. UŚ)

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A295452%3Bprac_id%3A2269%29

Recepcja treści cyfrowych (dr hab. Katarzyna Tałuć, prof. UŚ)

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A295460%3Bprac_id%3A2325%29

 

II ROK

Metody kreatywnego rozwiązywania problemów (dr Marlena Gęborska)

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A295471%3Bprac_id%3A8624%29

Projektowanie wizualne (dr Anna Kamińska)

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A295473%3Bprac_id%3A8628%29

Architektura przestrzeni informacyjnych (dr Anna Matysek)

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A295465%3Bprac_id%3A7681%29


III ROK

PR w kulturze, administracji i biznesie (dr hab. Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ)

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A295483%3Bprac_id%3A7932%29

Angielski w IT (dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ)

https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E2%3Bzaj_cyk_id%3A295464%3Bprac_id%3A2123%29

 

Spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia pt. "Wydzia(...) Spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia pt. "Wydział Humanistyczny po lekcjach".

30 kwietnia 2021 r. o godzinie 18.00 odbędzie się wirtualne spotkanie (MS Teams) przedstawiciela kierunku architektura informacji
z kandydatami na studia pod hasłem Wydział Humanistyczny po lekcjach!
(https://us.edu.pl/wydzial/wh/event/wydzial-humanistyczny-po-lekcjach/).

 

Erasmus + | Informacja o rekrutacji Erasmus + | Informacja o rekrutacji

Uwaga! Studenci!

Ruszyła rekrutacja do programu Erasmus + dla katowickiej części Wydziału.

Zapraszamy do składania dokumentów w systemie USOS. Na zgłoszenia czekamy do 7.04.2021 r.

Więcej informacji na temat wymiany studenckiej i oferty wyjazdów na stronie: www.usosweb.us.edu.pl

Cała Europa czeka na Ciebie!

Plakat informujący o rekrutacji do programu Erasmus+ na studia na rok akademicki 2021/2022

Plan zajęć (semestr letni) 2020/2021L Plan zajęć (semestr letni) 2020/2021L

Uprzejmie informujemy, że na stronie kierunku został opublikowany plan zajęć semestru letniego.

Terminy konsultacji w sesji egzaminacyjnej 2020/2021Z Terminy konsultacji w sesji egzaminacyjnej 2020/2021Z

dr Małgorzata Gwadera wtorek, godz. 13.00-13.45

dr Marlena Gęborska piątek, godz. 13.00-13.45 (ms teams)

dr hab. Jacek Tomaszczyk, prof. UŚ wtorek, godz. 12.00-13.00 (ms teams)

dr hab. Lucyna Sadzikowska, prof. UŚ środa, godz. 13.00-13.45

dr Agnieszka Łakomy-Chłosta wtorek (2, 9 luty 2021 r.), godz. 13.00-13.45

dr Anna Seweryn wtorek (2, 9 luty 2021 r.), godz. 13.00-14.00 (online)

dr Agnieszka Bangrowska poniedziałek, godz. 9.00-10.30 (ms teams)

dr hab. Anna Tokarska. prof. UŚ wtorek, godz. 13.00.14.30

dr inż. Jolanta Szulc (ms teams)
poniedziałek 1.02.2021 r., godz. 9.00-9.45
piątek 5.02.2021 r., godz. 9.00-9.45
poniedziałek 8.02.2021 r., godz. 9.00-9.45
piątek 12.02.2021 r., godz. 9.00-9.45
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4eae6f337dba456696d3f32920419f42%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e8fdf0a2-ed23-4639-a416-9c02e35d4e0f&tenantId=50c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311

dr Hanna Langer poniedziałek, godz. 10.00-11.30 (ms teams)

dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ wtorek, godz. 9.00-10.00

dr Beata Żołędowska- Król wtorek (2, 9 luty 2021 r.), godz. 10.00-11.00

dr Joanna Kamińska wtorek (2, 9 luty 2021 r.), godz. 11.00-12.00 (ms temas)

dr Marta Nadolna-Tłuczykont środa (3 luty 2021 r.), wtorek (9 luty 2021 r.), godz. 9.00-9.45

dr Anna Kamińska środa (3 luty 2021 r.), godz. 15.30-16.30 (ms teams)

prof. dr hab. Teresa Wilkoń wtorek (2 luty 2021 r.), godz. 10.00-11.00,
piątek (12 luty 2021 r.),  godz. 14.00-15.00

dr hab. Katarzyna Tałuć, prof. UŚ wtorek, godz. 8.30-9.30 (ms teams)

dr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ wtorek, (2, 9 luty 2021 r.) godz. 9.00-10.00

dr hab. Arkadiusz Pulikowski, prof. UŚ czwartek, godz. 13.00-13.45

dr Joanna Wróbel wtorek (2, 9 luty 2021 r.), godz.10.00-11.30 (ms teams)

dr Anna Matysek piątek (5 luty 2021 r.), godz. 13.00-14.00

środa (10 luty 2021 r.), godz. 11.00-12.00

dr Agnieszka Biały środa, godz. 9.00-10.30

mgr Iwona Cichy wtorek, 13.00-14.30 (ms teams)

mgr Piotr Szkutnik wtorek (2, 9 luty 2021 r.), godz.11.15-12.00

dr Izabela Swoboda czwartek (4 luty 2021 r.), godz. 14.00-15.00

poniedziałek (8 luty 2021 r.), godz. 14.00-15.00

dr Justyna Adamus-Kowalska poniedziałek, godz. 15.30-16.30 (ms teams)

dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ poniedziałek, godz. 9.00-10.30 (ms teams)

dr Jarosław Pacek czwartek, godz. 9.00-10.30

dr Karol Makles czwartek, godz. 13.00-13.45

dr hab. Renata Frączek do uzgodnienia po kontakcie mailowym

dr Jerzy Reizes-Dzieduszycki do uzgodnienia po kontakcie mailowym

 

 

 

Ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego 2020/2021Z Ankiety oceny pracy nauczyciela akademickiego 2020/2021Z

 

I ROK

Komunikacja interpersonalna dr Małgorzata Gwadera
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E1%3Bzaj_cyk_id%3A295415%3Bprac_id%3A2015%29

Techniki uczenia się i zapamiętywania dr Marta Nadolna-Tłuczykont
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E1%3Bzaj_cyk_id%3A295419%3Bprac_id%3A8379%29

Ocena i selekcja informacji dr Izabela Swoboda
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E1%3Bzaj_cyk_id%3A295416%3Bprac_id%3A5651%29

Przetwarzanie i prezentacja danych mgr Piotr Szkutnik
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E1%3Bzaj_cyk_id%3A295417%3Bprac_id%3A12467%29

Efektywne wyszukiwanie informacji dr Joanna Wróbel
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E1%3Bzaj_cyk_id%3A295413%3Bprac_id%3A5836%29

 Elementy statystyki dr Beata Żołędowska-Król
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E1%3Bzaj_cyk_id%3A295412%3Bprac_id%3A5649%29

 

II ROK

Architektura publikacji dr hab. Jolanta Gwioździk, prof. UŚ
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E1%3Bzaj_cyk_id%3A295420%3Bprac_id%3A32%29

Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu Sławomir Kowalczyk
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E1%3Bzaj_cyk_id%3A295426%3Bprac_id%3A12705%29

Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne dr Hanna Langer
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E1%3Bzaj_cyk_id%3A295429%3Bprac_id%3A1080%29

 Systemy organizacji wiedzy dr hab. Katarzyna Materska, prof. UŚ
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E1%3Bzaj_cyk_id%3A295433%3Bprac_id%3A12758%29

 Metadane dr Jolanta Szulc
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E1%3Bzaj_cyk_id%3A295428%3Bprac_id%3A6211%29

 

III ROK

Tworzenie i zarządzanie bibliografią  dr hab. Agnieszka Gołda, prof. UŚ
https://usosweb.us.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx%3Adla_stud%2Fstudia%2Fankiety%2FwypelnijZaj%28ank_kod%3AUS-OCENA-NAUCZ-AKAD-20%2F21-E1%3Bzaj_cyk_id%3A295450%3Bprac_id%3A5650%29

return to top