Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Proces dyplomowania obejmuje jednolitą procedurę składania prac dyplomowych oraz weryfikacji samodzielności ich przygotowania. Procedurą objęte są prace dyplomowe przewidziane programem kształcenia studiów pierwszego i drugiego stopnia.

Szczegółowe informacje zawarte są w:
Zarządzeniu nr 201 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych w bazie elektronicznej.

W Uniwersytecie prowadzona jest baza pisemnych prac dyplomowych (Archiwum Prac Dyplomowych – APD), która umożliwia przechowywanie w niej pracy dyplomowej. Procedura składania pracy dyplomowej i dokumentowania przebiegu egzaminu dyplomowego wynika z warunków technicznych oferowanych przez APD.

Administracyjnie za proces dyplomowania odpowiedzialny jest Dziekanat ds. studenckich.

return to top