Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Koordynatorzy modułowi na studiach stacjonarnych I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021

  • dr hab. Grażyna Krupińska – moduł literaturoznawczy, wszystkie specjalności
  • dr hab. Michał Skop, prof. UŚ – moduł kulturoznawczy i realioznawczy, wszystkie specjalności
  • dr Aleksandra Łyp-Bielecka – moduł językoznawczy, wszystkie specjalności
  • dr hab. Małgorzata Płomińska – moduł języków specjalistycznych i tłumaczeniowych specjalność tłumaczeniowa I i II stopnia
  • dr Marzena Będkowska-Obłąk – moduł dydaktyki języka niemieckiego, specjalność nauczycielska
  • dr Mariusz Jakosz, prof. UŚ – moduł PNJN I i II stopnia
  • mgr Adam Wojtczak – moduł PNJS I i II stopnia

return to top