Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Aktualności

Jean-François Champollion i odczytanie pisma hieroglificzne(...) Jean-François Champollion i odczytanie pisma hieroglificznego

Zapraszamy na wykład dr. Filipa Taterki, który odbędzie się 24 stycznia 2023 r. o godz. 9:45. Podczas wykładu przyjrzymy się fascynującej historii odczytania pisma egipskiego oraz niezwykłemu życiu Jeana-François Champolliona, który od najmłodszych lat nie ustawał w wysiłkach zmierzających do przywrócenia starożytnemu Egiptowi należnego mu miejsca w dziejach świata.

Więcej informacji na stronie wydarzenia: https://us.edu.pl/wydzial/wh/event/jean-francois-champollion-i-odczytanie-pisma-hieroglificznego-wyklad-online/

Nowa procedura zgłaszania i składania prac w systemie APD Nowa procedura zgłaszania i składania prac w systemie APD

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 201/2021 JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych w bazie elektronicznej, informujemy, że:

 • w Uniwersytecie Śląskim zgłaszanie tematów prac dyplomowych odbywa się drogą elektroniczną w APD;
 • temat pracy dyplomowej student ustala indywidualnie z promotorem; promotor, po zaakceptowaniu tematu pracy dyplomowej, tworzy w APD wniosek
  o zatwierdzenie tematu pracy; promotor staje się koordynatorem wniosku – proponowany termin zatwierdzenia tematów prac dyplomowych: do dnia
  15 marca 2022 r.;
 • uzupełniony przez promotora wniosek (opublikowany i elektronicznie podpisany przez promotora i studenta) przesyłany jest przez system do komisji zatwierdzającej tematy prac;
 • komisja zatwierdzająca tematy prac dla kierunku filologia klasyczna ustalona jest następująco:
 • dr Anna Szczepaniak – kierunek: filologia klasyczna, studia stacjonarne I i II stopnia,
 • modyfikację tytułu pracy (jeżeli nie wykracza poza zatwierdzony temat) promotor zgłasza e-mailowo do właściwego dziekanatu; po akceptacji Prodziekan
  ds. Studentów i Kształcenia dziekanat wprowadza do systemu USOS skorygowany tytuł pracy;
 • zmiana tematu pracy wymaga złożenia przez promotora nowego wniosku;
 • każda praca przed egzaminem jest przesyłana do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA);
 • promotor przekazuje do właściwego dziekanatu dane recenzenta;
 • promotor i recenzent wprowadzają recenzje do systemu APD przed egzaminem dyplomowym; po wprowadzeniu recenzji system automatycznie zmienia status pracy na „Praca gotowa do obrony”;
 • w celu przygotowania dokumentacji do obrony promotor podaje do właściwego dziekanatu:
  termin obrony,
  dane przewodniczącego Komisji egzaminu dyplomowego;
 • pracę dyplomową student składa w formie elektronicznej, bez konieczności jej drukowania.

Instrukcja zgłaszania i zatwierdzania prac dyplomowych w systemie APD znajduje się tutaj:
https://apd.us.edu.pl/static-bf3f488/diots/instrukcje/APD_tematy_wnioski.pdf

Digital Loeb Classical Library – nowa baza prenumerowana p(...) Digital Loeb Classical Library – nowa baza prenumerowana przez UŚ

Zapraszamy do korzystania z nowej bazy prenumerowanej przez UŚ!

Digital Loeb Classical Library to pełnotekstowa baza danych najważniejszych dzieł starożytnej literatury greckiej i łacińskiej. Każde z nich przedstawione jest
w dwóch wersjach: po lewej stronie oryginał, a po prawej – tłumaczenie na język angielski.

Dostęp do bazy bezpośrednio (z komputerów UŚ): https://www.loebclassics.com/ oraz przez system HAN: http://han.bg.us.edu.pl/han/loeb

student przeglądający książkę, w tle półki z książkami w monitorze komputerowym, tablecie i telefonie

Film promujący filologię klasyczną na Wydziale Humanistyc(...) Film promujący filologię klasyczną na Wydziale Humanistycznym UŚ

Erasmus + | Informacja o rekrutacji Erasmus + | Informacja o rekrutacji

Uwaga! Studenci!

Ruszyła rekrutacja do programu Erasmus + dla katowickiej części Wydziału.

Zapraszamy do składania dokumentów w systemie USOS. Na zgłoszenia czekamy do 7.04.2021 r.

Więcej informacji na temat wymiany studenckiej i oferty wyjazdów na stronie: www.usosweb.us.edu.pl

Cała Europa czeka na Ciebie!

Plakat informujący o rekrutacji do programu Erasmus+ na studia na rok akademicki 2021/2022

return to top