Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

I stopień:

IV semestr:

Metryka grecka i łacińska

Student poznaje najważniejsze miary metryczne antycznej poezji greckiej i łacińskiej, uczy się czytać poezję antyczną oraz przedstawiać jej strukturę metryczną za pomocą fachowej terminologii i notacji.

lub

Podstawy epigrafiki

Moduł zapoznaje z podstawowymi zasadami rozpoznawania pisma epigraficznego greckiego i łacińskiego, terminologią epigraficzną oraz umożliwia lekturę prostych inskrypcji z wykorzystaniem literatury specjalistycznej.

 

V semestr:

Ćwiczenia z literatury greckiej 2

Student zapoznaje się z wybranym prozatorskim utworem greckim w oryginale o wysokim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

lub

Ćwiczenia z literatury rzymskiej 2

Student zapoznaje się z wybranym prozatorskim utworem łacińskim w oryginale o wysokim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

 

VI semestr:

Ćwiczenia z literatury greckiej 3

Student zapoznaje się z wybranym poetyckim utworem greckim w oryginale o średnim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

lub

Ćwiczenia z literatury rzymskiej 3

Student zapoznaje się z wybranym poetyckim utworem łacińskim w oryginale o średnim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

 

Ćwiczenia z literatury greckiej 4

Student zapoznaje się z wybranym poetyckim utworem greckim w oryginale o wysokim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

lub

Ćwiczenia z literatury rzymskiej 4

Student zapoznaje się z wybranym poetyckim utworem łacińskim w oryginale o wysokim stopniu trudności, reprezentatywnym dla danego autora lub gatunku literackiego, oraz z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

 

Ćwiczenia z literatury greckiej 5

Student zapoznaje się z wybranymi utworami greckimi w oryginale o wysokim stopniu trudności, pochodzącymi z różnych epok i czytanymi w ujęciu komparatywnym, a także z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

lub

Ćwiczenia z literatury rzymskiej 5

Student zapoznaje się z wybranymi utworami łacińskimi w oryginale o wysokim stopniu trudności, pochodzącymi z różnych epok i czytanymi w ujęciu komparatywnym, a także z podstawowymi zasadami pracy z tekstem antycznym i jego historycznoliteracką interpretacją.

 

return to top