Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Semestr letni r. akad. 2020/2021

Ankieta oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego w semestrze letnim 2020/2021 odbywać się będzie w dniach 24.05.2021-13.06.2021 za pośrednictwem narzędzia Ankieter. Studenci mają do niej dostęp poprzez zalogowanie się do USOSweb.

Lista wyznaczonych do ankietyzacji modułów znajduje się w harmonogramie ankietyzacji.

Harmonogram ankietyzacji na kierunku filologia rosyjska w sem. let. 2020/2021

Semestr zimowy r. akad. 2020/2021

Ankieta oceny pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego w semestrze zimowym 2020/2021 odbywać się będzie w dniach 11.01.2020-31.01.2020 za pośrednictwem narzędzia Ankieter. Studenci mają do niej dostęp poprzez zalogowanie się do USOSweb.

Lista wyznaczonych do ankietyzacji modułów znajduje się w harmonogramie ankietyzacji.

Harmonogram ankietyzacji na kierunku filologia rosyjska w sem. zim. 2020/2021

return to top