Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Dyrektor kierunku filologia rosyjska, filologia słowiańska

dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, prof. UŚ
e-mail: miroslawa.michalska-suchanek@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 81 / bezpośredni: 32 364 08 86
ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec
pokój: 4.29

Zastępca dyrektora kierunku filologia rosyjska, filologia słowiańska

dr Monika Gawlak
e-mail: monika.gawlak@us.edu.pl

tel.: 32 364 08 43 / bezpośredni: 32 364 09 09

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec
pokój: 4.15

Zastępca dyrektora kierunku filologia rosyjska, filologia słowiańska

dr Lidia Mięsowska, prof. UŚ
e-mail: lidia.miesowska@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 43 / bezpośredni: 32 364 08 91
ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec
pokój: 4.14

Dziekanat ds. dydaktycznych

filslow@us.edu.pl /  filologia.slowianska.wh@us.edu.pl

mgr Łukasz Gęborek
e-mail: lukasz.geborek@us.edu.pl
tel.: 32 364 08 43
ul. Grota-Roweckiego 5, 41-200 Sosnowiec
pokój: 4.28

return to top