Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Kierunek filologia słowiańska przeznaczony jest dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą tłumacza lub w sektorze turystycznym, w instytucjach kultury, placówkach dyplomatycznych bądź też firmach współpracujących z krajami słowiańskimi. Studenci poznają historię, literaturę i kulturę wybranych krajów słowiańskich, uczestniczą w zajęciach z tłumaczenia pisemnego i ustnego, otrzymują rzetelne przygotowanie filologiczne oraz mogą sami sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności (zwłaszcza językowe) uczestnicząc w licznych projektach i wyjazdach: szkołach letnich, stażach i pobytach oferowanych w ramach programów stypendialnych, wycieczkach edukacyjnych. Zajęcia praktyczne z języka i przekładu prowadzą tłumacze przysięgli oraz native speakerzy.

Filologia słowiańska to studia trójjęzyczne. Podstawą procesu kształcenia jest nauka dwóch spośród siedmiu języków słowiańskich (w ofercie znajdują się następujące języki: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki, słoweński), a także zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie języka zachodnioeuropejskiego.
Podstawę procesu dydaktycznego stanowi doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w zakresie dwóch języków słowiańskich wraz z niezbędnymi elementami kulturowymi. Kształcenie obejmuje również pogłębioną wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą, przekładoznawczą i kulturoznawczą. Absolwenci legitymują się zaawansowaną znajomością pierwszego i drugiego języka słowiańskiego oraz szeroką wiedzą o charakterze kulturowym. Celem procesu kształcenia jest stworzenie studentom możliwości szczegółowego i dogłębnego zapoznania się z ustaleniami badawczymi w zakresie języka, kultury i literatury wybranego obszaru Słowiańszczyzny południowej lub zachodniej oraz wykształcenie zaawansowanych umiejętności, przygotowujących studentów do podjęcia pracy w obszarach wymagających bardzo dobrej znajomości języka i sprofilowanego przygotowania filologicznego.

return to top