Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Opiekun praktyk

dr Sylwia Sojda (e-mail: sylwia.sojda@us.edu.pl)

 

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe obowiązujące studentów kierunku filologia słowiańska odbywają się zgodnie z Regulaminem Praktyk. Są one obowiązkowe dla studentów na I stopniu studiów kierunku filologia słowiańska (40 godzin praktyk zawodowych – minimum 10 dni). Praktyki zawodowe powinny być odbywane w obszarach zgodnych z profilem kształcenia, np. w biurach podróży, redakcjach gazet, firmach, urzędach, bibliotekach, instytucjach kultury itp. (nie mogą być to natomiast praktyki pedagogiczne). Na równi z odbyciem praktyki może być traktowana udokumentowana – zgodna z profilem kształcenia – praca zawodowa studenta oraz wolontariat lub udział w projekcie. Zaliczenie praktyki zawodowej odbywa się na podstawie raportu poświadczonego przez pracodawcę i złożonego opiekunowi praktyk.

Wytyczne dla studentów:

Przed rozpoczęciem praktyk należy zgłosić się (z wydrukowanym w 2 egzemplarzach i podpisanym przez pracodawcę POROZUMIENIEM) do opiekuna praktyk. Zaleca się przygotowanie dokumentów miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyk zawodowych.

 

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku filologia słowiańska 

Pozostałe dokumenty do pobrania

return to top