Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Studia I stopnia z historii sztuki zostały uruchomione w 2007 w oparciu o uprzednio działający Zakład Historii Sztuki. Miało to na celu poszerzenie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Śląskiego i uzupełnienie jej jednocześnie było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie lokalnej społeczności na studia o tym profilu. Uwzględniając nowoczesne metody i metodologie nauczania do programu studiów, obok klasycznych przedmiotów z historii sztuki polskiej i powszechnej, dołączono te związane z wiedzą i historii i kulturze regionu, potrzebą ochrony dziedzictwa kulturowego (w tym dziedzictwa poprzemysłowego).

return to top