Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Seminaria dyplomowe

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej zobowiązani są do uczestniczenia w seminarium dyplomowym trwającym od III do VI semestru studiów licencjackich. 

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 i latach kolejnych zobowiązani są do uczestnictwa w seminarium dyplomowym na V i VI semestrze studiów licencjackich.

Student ma możliwość wyboru jednego z kilku prowadzonych równolegle seminariów dyplomowych (ich liczba zależy od liczby studentów na danym roku) i kontynuuje je przez kolejne semestry.

return to top