Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Funkcjonowanie kierunku Historia Sztuki odbywa się w oparciu o współpracę z regionalnymi instytucjami kultury, urzędami zajmującymi się ochroną i konserwacją zabytków oraz prywatnymi podmiotami związanymi z wystawiennictwem i handlem dziełami sztuki. Przedstawiciele wyżej wymienionych jednostek stanowią głos doradczy (uprzednio w ramach działalności Rady Programowo-Biznesowej, obecnie w ramach Rady Kierunku) w opracowywaniu programu studiów, prowadzą zajęcia na kierunku oraz uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez kierunek Historia Sztuki oraz Instytut Nauk o Sztuce. Ponadto umożliwiają naszym studentom odbywanie praktyk zawodowych oraz wizyt studyjnych.

return to top