Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Aktualności

Społeczność dla osób ze spektrum autyzmu Społeczność dla osób ze spektrum autyzmu

Zapraszamy studentki i studentów UŚ, którzy/które są osobami ze spektrum autyzmu, do zapoznania się z informacją na temat organizowanej grupy-społeczności, która ruszy w semestrze letnim 2022. Grupa będzie zrzeszała osoby ze spektrum, które są zainteresowane z jednej strony poszerzaniem kompetencji społecznych oraz otrzymaniem wsparcia rówieśniczego i psychologicznego, z drugiej – współpracą na rzecz tworzenia przestrzeni przyjaznej osobom ze spektrum na Uniwersytecie Śląskim.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://us.edu.pl/student/spolecznosc-dla-osob-ze-spektrum-autyzmu/

Badanie dotyczące motywów oraz oczekiwań studentów wobec(...) Badanie dotyczące motywów oraz oczekiwań studentów wobec procesu kształcenia na studiach wyższych

Szanowni Państwo – studenci I roku studiów I stopnia na kierunku historia, Sekcja Regionalnych Badań Społecznych działająca w ramach Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, realizuje badanie dotyczące motywów oraz oczekiwań studentów wobec procesu kształcenia na studiach wyższych. Niniejsza ankieta jest jego elementem. Państwa udział w badaniu jest dla nas bardzo ważny.

Badanie realizowane jest wśród studentów wybranych kierunków studiów na różnych uczelniach. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie na potrzeby prowadzonych badań. Przewidywany czas potrzebny na wypełnienie ankiety to około 15 minut.

Kwestionariusz należy wypełnić zaznaczając odpowiednią odpowiedź (lub rangę). Proszę zwrócić uwagę na treść pytań, gdyż mogą one sugerować wskazanie więcej niż jednego z wariantów odpowiedzi.
Uprzejmie prosimy o odpowiedź na wszystkie pytania.

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemItHpqbSYh9K4I6vxW244XsnFRZsoMr3yxQgbkgQy6wGUBg/viewform?usp=sf_link

return to top