Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

HISTORIA I stopień – 2 rok (3 semestr) STACJONARNE


Rejestracja od 02.10.2020r od godz. 11.00 do 11.10.2020r  godz. 23.59

Logowanie się do systemu USOS według poniższego podziału:

 • Rejestracja na PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY (dla wszystkich studentów)

Kod rejestracji W1-HIS1-OB3-20/21Z 

  1. Historia nowożytna Polski W1-HI-S1-HNPOL
  2. Historia nowożytna Polski – przegląd źródeł W1-HI-S1-HNPOL/Z
  3. Historia nowożytna powszechna W1-HI-S1-HNPOW
  4. Historia nowożytna powszechna – przegląd źródeł W1-HI-S1-HNPOW/Z
  5. Nauki pomocnicze historii (nowożytność) W1-HI-S1-NPH/N
  6. Zarys historii filozofii W1-HI-S1-ZHF

Są dwie grupy ćwiczeniowe. Na każdym przedmiocie  proszę logować się do tej samej grupy ćwiczeniowej!

Grupa 1 Archiwalna + Administracyjna

Grupa 2 Nauczycielska

 

 • Rejestracja na PRACOWNIA DYPLOMOWA (wybór jeden z pięciu)

Kod rejestracji W1-HIS1-PD3-20/21Z

Kod przedmiotu W1-HI-S1-PD1

  1. Grupa 1 Zakład historii starożytnej – dr Michał Faszcza
  2. Grupa 2 Zakład historii średniowiecznej – dr M. Woźny
  3. Grupa 3 Zakład historii nowożytnej XVI-XVIII w.– dr A. Barwicka-Makula
  4. Grupa 4 Zakład historii nowożytnej XIX w.– dr D. Rychel-Mantur
  5. Grupa 5 Zakład historii najnowszej– dr K. Wilczok

 

Specjalność ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWA  (3 semestr)

 • Rejestracja na PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY (tylko dla studentów  tej specjalności)

Kod rejestracji W1-HIS1-ASOB3-20/21Z

  1. Historia społeczeństwa (średniowiecze) W1-HI-AS-S1-HS/S
  2. Współczesna kancelaria i archiwum dla pracowników administracji W1-HI-AS-S1-WKA

 

Specjalność ARCHIWALNA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ  (3 semestr)

 • Rejestracja na PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY (tylko dla studentów  tej specjalności)

Kod rejestracji W1-HIS1-ADOB3-20/21Z

  1. Rozwój form kancelaryjnych W1-HI-AD-S1-RFK
  2. Edytorstwo W1-HI-AD-S1-ED
  3. Paleografia łacińska W1-HI-AD-S1-PŁ

 

Specjalność NAUCZYCIELSKA  (3 semestr)

 • Rejestracja na PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY (tylko dla studentów  tej specjalności)

Kod rejestracji W1-HIS1-NOB3-20/21Z

  1. Pedagogika ogólna W1-HI-N-S1-POG
  2. Pedagogika w procesie kształcenia w szkole podstawowej W1-HI-N-S1-PPK
  3. Praktyka zawodowa psychologiczno-pedagogiczna W1-HI-N-S1-PZPP

return to top