Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

HISTORIA I stopień – 3 rok (5 semestr) STACJONARNE


Rejestracja od 02.10.2020r od godz. 11.00 do 11.10.2020r  godz. 23.59

Logowanie się do systemu USOS według poniższego podziału:

 • Rejestracja na PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY (dla wszystkich studentów)

Kod rejestracji W1-HIS1-OB5-20/21Z

  1. Historia Polski 1918-1945 05-HI-S1-020
  2. Historia Polski 1918-1945 – przegląd źródeł 05-HI-S1-032
  3. Historia powszechna 1918-1945 05-HI-S1-021
  4. Historia powszechna – przegląd źródeł i 1918-1945 05-HI-S1-033

Są dwie grupy ćwiczeniowe. Na każdym przedmiocie  proszę logować się do tej samej grupy ćwiczeniowej!

Grupa 1 Archiwalna + Administracyjna

Grupa 2 Nauczycielska

 

 • Potwierdzenie wybranego na 4 sem. – kontynuacja SEMINARIUM DYPLOMOWEGO

Kod rejestracji W1-HIS1-SD5-20/21Z

  1. Seminarium z historii starożytnej – dr hab. prof. UŚ. Kluczek 05-HI-S1-SEM001.2
  2. Seminarium z historii średniowiecznej) – dr K. Niemczyk 05-HI-S1-SEM002.2
  3. Seminarium z historii nowożytnej XV-XVII w – dr A. Barwicka-Makula 05-HI-S1-SEM003.2
  4. Seminarium z historii nowożytnej 1798-1918 – dr J. Szpak 05-HI-S1-SEM004.2
  5. Seminarium z historii najnowszej po 1945r – dr hab. prof. UŚ Nowak 05-HI-S1-SEM006.2

 

 • Rejestracja na ZAJĘCIA PROJEKTOWE cz. 3 (wybór jeden z trzech)

Kod rejestracji W1-HIS1-ZP5-20/21Z

  1. Dr K. Wilczok Pierwsza „Solidarność” 1980-1981 – geneza, historia, konteksty 05-HI-S1-ZP8
  2. Dr M. Woźny Górny Śląsk wobec zagrożenia husyckiego  05-HI-S1-ZP9
  3. Dr P. Duda Rzeczypospolita Obojga Narodów a wojna trzydziestoletnia 05-HI-S1-ZP10

 

 • Rejestracja na WYKŁAD MONOGRAFICZNY cz. 3 (wybór jeden z dwóch)

Kod rejestracji W1-HIS1-WM5-20/21Z

  1. Dr hab. prof. UŚ. D. Malczewska-Pawelec Życie codzienne w XIX wieku 05-HI-S1-MON8
  2. Dr hab.prof.UŚ. K.Miroszewski Komuniści a kościół rzymskokatolicki w Polsce 1944-1989 05-HI-S1-MON9

 

Specjalność ADMINISTRACYJNO-SAMORZĄDOWA  (5 semestr)

 • Rejestracja na PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY (tylko dla studentów  tej specjalności)

Kod rejestracji W1-HIS1-ASOB5-20/21Z

  1. Historia społeczeństwa (XIXw.) 05-HI-AS-S1-023
  2. Działalność urzędów państwowych i samorządowych 05-HI-AS-S1-020

 

Specjalność ARCHIWALNA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ  (5 semestr)

 • Rejestracja na PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY (tylko dla studentów  tej specjalności)

Kod rejestracji W1-HIS1-ADOB5-20/21Z

  1. Archiwoznawstwo 05-HI-AD-S1-006
  2. Neografia niemiecka 05-HI-AD-S1-010

 

Specjalność NAUCZYCIELSKA  (5 semestr)

 • Rejestracja na PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY (tylko dla studentów  tej specjalności)

Kod rejestracji W1-HIS1-NOB5-20/21Z

  1. Dydaktyka Historii w szkole podstawowej 2 05-HI-N-S1-020
  2. Emisja głosu 05-HI-N-S1-010
  3. Praktyka historii w szkole podstawowej 05-HI-N-S1-021

return to top