Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Studenci historii mają możliwość przygotowywania swoich prac awansowych ze wszystkich epok historycznych: pradziejów, starożytności, historii średniowiecznej, historii nowożytnej XVI-XIX w. oraz historii najnowszej (wśród pracowników Instytutu Historii są badacze wszystkich tych epok), zarówno w kontekście przeszłości Polski, jak i świata. Specyfika przygotowywanych projektów może także koncentrować się na problematyce związanej z wybraną specjalnością (np. archiwistyce bądź dydaktyce historii i wiedzy o społeczeństwie). Warunkiem uruchomienia seminarium z danej epoki jest zrekrutowanie wymaganej liczby studentów.

return to top