Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Część realizowanych w toku studiów zajęć studenci mogą wybrać spośród przedstawionej im oferty. Należą do nich wszystkie zajęcia związane z wybraną specjalnością (zarówno na I, jak i II stopniu studiów), a także: wykład monograficzny, zajęcia projektowe, pracownia dyplomowa, seminarium licencjackie, lektorat z języka obcego (na studiach I stopnia) oraz wykład monograficzny, zajęcia projektowe,  warsztat naukowy historyka, seminarium magisterskie, translatorium z języka obcego (dla studentów II stopnia).

Rodzaje zajęć do wyboru

Historia I stopnia

  • Wykład monograficzny
  • Zajęcia projektowe
  • Seminarium licencjackie
  • Lektorat z języka obcego

Historia II stopnia

  • Wykład monograficzny
  • Zajęcia projektowe
  • Seminarium magisterskie
  • Translatorium z języka obcego

return to top