Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polish
 • English
 • Français
Wydział Humanistyczny

Opiekunowie praktyk

Studia stacjonarne I stopnia:

Studia stacjonarne II stopnia:

Cele i zadania praktyki

Praktyka zwodowana na kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo ma na celu poszerzenie wiedzy nabytej przez studenta na studiach oraz nabycie umiejętności zawodowych a w szczególności;

 1. zaznajomienie studentów z organizacją, zadaniami oraz działalnością biblioteki, wynikającymi z potrzeb użytkowników oraz środowiska, w którym funkcjonuje;
 2. zaznajomienie studentów z miejscem biblioteki w sieci ogólnopolskiej oraz w systemie oświatowym, kulturalnym i samorządowym regionu;
 3. zapoznanie studentów z pełną działalnością wybranej biblioteki poprzez aktywne uczestniczenie w jej pracach organizacyjnych, technicznych, pedagogicznych i kulturalnych;
 4. pogłębienie umiejętności korzystania z różnych pomocy bibliograficznych i informacyjnych potrzebnych przy gromadzeniu i opracowaniu zbiorów;
 5. zapoznanie studentów na przykładzie konkretnej biblioteki z problematyką rzeczowego i formalnego opracowania zbiorów. Wypracowanie umiejętności korzystania z materiałów pomocniczych potrzebnych do właściwego klasyfikowania zbiorów;
 6. obsługą komputerowych programów bibliotecznych;
  zasadami i formami udostępniania zbiorów – usługi dla użytkowników;
 7. praktycznym zapoznaniem się z problematyką zarządzania i administrowania biblioteką.

Czas trwania praktyk:

 1. na studiach licencjackich (stopnia) stacjonarnych
  po I roku studiów – 3 tygodnie /15 dni roboczych — 90 godz.
  po II roku studiów – 3 tygodnie /15 dni roboczych — 90 godz.
 2. na studiów stacjonarnych II stopnia (dla studentów po innych kierunkach)
  po I roku studiów – 2 tygodnie /10 dni roboczych — 60 godz.

Miejsce odbywania praktyki:
Studenci kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo mogą odbywać praktykę w instytucjach współpracujących z Instytutem Nauk o Kulturze do których zaliczamy:

Biblioteka Śląska w Katowicach
Muzeum Śląskie w Katowicach
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA) w Katowicach
Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów w Krakowie
Biblioteka Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wybór miejsca odbywania praktyki zawodowej należy do studenta

Dokumenty do pobrania

return to top