Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo odbędą się obowiązkowe rejestracje w systemie USOSweb.

Termin rejestracji: 17 lutego 2022 r. od godz. 18:00 – 15 marca 2022 r. do godz. 23:59.

Studenci II roku informacji naukowej i bibliotekoznawstwa studiów stacjonarnych drugiego stopnia zobowiązani są do zalogowania się na przedmioty obowiązkowe.

Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem Studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością uzyskania dostępu do właściwego zespołu w MS Teams oraz otrzymania wpisu w systemie USOS.

return to top