Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Humanistyczny

Współpracujemy z różnymi instytucjami związanymi z książką, m.in. z Biblioteką Śląską w Katowicach, z Muzeum Śląskim w Katowicach, z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką (CINiBA) w Katowicach, z Centrum Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów w Krakowie oraz z Biblioteką Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

return to top