Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polish
  • English
  • Français
Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne I stopnia

Uzupełnieniem przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia są liczne przedmioty opcjonalne, zgrupowane w blokach tematycznych: Wprowadzenie do nauk humanistycznych; Ochrona i bezpieczeństwo zbiorów bibliotecznych i archiwalnych; Zagadnienia edytorskie i wydawnicze; Kultura czytelnicza w przestrzeni cyfrowej; Bibliografia, bibliotekarstwo, informatologia. Pełny wykaz i opis przedmiotów realizowanych w toku studiów dostępny jest na stronie  https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S1BN12.2019/5.

 

Studia stacjonarne II stopnia

Prócz procesu kształcenia mającego jednolite cele, wszyscy studiujący wybierają jeden z bloków treści szczegółowych, z różnymi efektami w zakresie opanowanej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:

Nowoczesna biblioteka

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalizacji koncentrują się na zagadnieniach współczesnego bibliotekarstwa i obejmują m.in.: kierunki rozwoju bibliotekarstwa światowego, metody zapewniania jakości i zarządzania strategicznego biblioteką, najnowsze trendy w działalności współczesnych bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych oraz specjalnych, funkcjonujących w różnych instytucjach (np. biblioteki teatralne, archiwalne, muzealne, zamkowe, kościelne, klasztorne).

Młody czytelnik w świecie książki i mediów

Problematyka realizowanych przedmiotów dotyczy edukacji czytelniczej i medialnej: kwestii odbioru publikacji dla dzieci i młodzieży, zagadnień biblioterapii, wykorzystania nowych mediów w promocji kultury czytelniczej i informacyjnej w odniesieniu do młodego odbiorcy.

Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych

Specjalizacja ma na celu zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa zbiorów i zapewnienia im właściwych warunków przechowywania. Treści kształcenia obejmują warsztaty ochrony i konserwacji książki, dzieje oprawy i praktykę introligatorską, badanie trwałości materiału bibliotecznego.

Kultura i edytorstwo książki

Specjalizacja obejmuje zagadnienia związane z historią i sztuką książki oraz współczesną sytuacją na rynku wydawniczym. Studenci zyskują wiedzę o mechanizmach regulujących ten rynek, poznają zasady marketingu książki, a także uczą się organizowania pracy w firmach wydawniczych.

 

Studia niestacjonarne I stopnia

Uzupełnieniem przedmiotów stanowiących podstawę kształcenia są liczne przedmioty opcjonalne, zgrupowane w blokach tematycznych. Wykaz i opis przedmiotów do wyboru realizowanych w toku studiów dostępny jest na stronie: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-N1BN13.2019/5.

 

Studia niestacjonarne II stopnia

Prócz procesu kształcenia mającego jednolite cele, wszyscy studiujący wybierają jeden z bloków treści szczegółowych, z różnymi efektami w zakresie opanowanej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych:

Nowoczesna biblioteka

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalizacji koncentrują się na zagadnieniach współczesnego bibliotekarstwa i obejmują m.in.: kierunki rozwoju bibliotekarstwa światowego, metody zapewniania jakości i zarządzania strategicznego biblioteką, najnowsze trendy w działalności współczesnych bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych oraz specjalnych, funkcjonujących w różnych instytucjach (np. biblioteki teatralne, archiwalne, muzealne, zamkowe, kościelne, klasztorne).

Młody czytelnik w świecie książki i mediów

Problematyka realizowanych przedmiotów dotyczy edukacji czytelniczej i medialnej: kwestii odbioru publikacji dla dzieci i młodzieży, zagadnień biblioterapii, wykorzystania nowych mediów w promocji kultury czytelniczej i informacyjnej w odniesieniu do młodego odbiorcy.

Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych

Specjalizacja ma na celu zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa zbiorów i zapewnienia im właściwych warunków przechowywania. Treści kształcenia obejmują warsztaty ochrony i konserwacji książki, dzieje oprawy i praktykę introligatorską, badanie trwałości materiału bibliotecznego.

Kultura i edytorstwo książki

Specjalizacja obejmuje zagadnienia związane z historią i sztuką książki oraz współczesną sytuacją na rynku wydawniczym. Studenci zyskują wiedzę o mechanizmach regulujących ten rynek, poznają zasady marketingu książki, a także uczą się organizowania pracy w firmach wydawniczych.

Wykaz i opis przedmiotów do wyboru realizowanych w toku studiów dostępny jest na stronie: https://informator.us.edu.pl/kierunki/02-S2BN12.2019/5.

 

return to top