Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Wykłady monograficzne dla II roku KPiK - semestr letni 2021/2022

  • prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński

Reklama jako przemoc [15h w.]

Marianna Cage w swojej prowokacyjnej książce Marketing is Violence. A user guide, której tytuł parafrazuję w zaproponowanym temacie wykładu monograficznego, pisze: „Reklama, pierwsza i najważniejsza broń marketingowa, jest formą wizualnego naruszenia i zanieczyszczenia przestrzeni publicznej i prywatnej. Ma na celu uwodzenie, podniecenie lub stymulację zmysłów”. Oliviero Toscani tytułuje swoją monografię słowami: Reklama – uśmiechnięte ścierwo. Celem wykładu jest refleksja wokół komunikacyjnego modelu tekstu wykorzystywanego do  analizy komunikatu reklamowego (Barthes, Mitologie, E. Szczęsna, Poetyka reklamy),  a następnie przedstawienie krytycznej dyskusji wokół takiej koncepcji (A. Pomieciński, P. Lewiński, A. Pitrus) prowadzącej do propozycji alternatywnych  (O. Toscani, M. Cage). Dyskusje wokół reklamy są okazją do omówienia strategii interpretacji tekstu (w znaczeniu semiotycznym) wpisanych w tzw. konflikt hermeneutyk (Ricoeur) – pomiędzy „zawierzeniem” a „podejrzliwością”.

 

  • dr hab. Bożena Szałasta-Rogowska, prof. UŚ

Doświadczenie emigracji – kryzys i szansa? [15h w.]

Wykład monograficzny zatytułowany Doświadczenie emigracji – kryzys i szansa? koncentruje się na zagadnieniu emigracji polskiej w XX i XXI wieku. Przedstawione zostaną wielorakie aspekty emigracji, różne jej przyczyny i odmienne efekty czy skutki (indywidualne i społeczne, materialne i duchowe). W czasie multimedialnego wykładu analizie poddane zostaną głównie teksty literackie, w których odbijają się „blaski i nędze wygnania”. Natomiast biografie wybranych polskich literatów (między innymi Jana Lechonia, Janusza Głowackiego, Stanisława Barańczaka, Jerzego Kosińskiego) posłużą za egzemplum różnorodnych postaw życiowych wobec wyzwania emigracji, która może być zarówno klęską, kryzysem, jak i sukcesem, szansą. Wykład będzie przeplatany fragmentami tekstów literackich, wywiadów z pisarzami, sztuk teatralnych, filmów, piosenek, reprodukcjami obrazów. Planowane jest też spotkanie na platformie MS Teams z pisarzem-emigrantem.

return to top