Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na kierunku kulturoznawstwo odbędzie się obowiązkowa rejestracja w systemie USOSweb.

 

Każdy student I roku kulturoznawstwa studiów stacjonarnych drugiego stopnia uczestniczy w czterech z pięciu rejestracji:

  • w rejestracji na przedmioty wspólne, gdzie wybiera każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmioty specjalności filmoznawstwo i wiedza o mediach, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na przedmioty specjalności komunikacja kulturowa, gdzie studenci tej specjalności wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: literatura między mediami, serialność w kulturze;
  • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: wybrane zagadnienia kinematografii polskiej, dzieje Śląska.

 

Termin rejestracji
od 17 lutego, godz. 17:00 do 14 marca, godz. 23:59.

 

Uwaga nr 1
Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością otrzymania wpisu w systemie USOS.

Uwaga nr 2
W trakcie trwania rejestracji dopuszczalne są zmiany grup. Po zakończeniu rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mogła decydować jedynie Zastępczyni Dyrektorki Kierunku – dr Julia Legomska, która – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać opinię na temat przesłanej przez studenta drogą mailową (julia.legomska@us.edu.pl) prośby o przeniesienie, którą następnie przekazuje do dziekanatu. Prośba, z którą student zgłasza się do Zastępczyni Dyrektorki Kierunku, musi wcześniej zostać poparta przez obu prowadzących zajęcia (screeny wiadomości zawierających zgody na opuszczenie/przyjęcie do grupy powinny zostać dołączone do maila).

return to top