Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Cyberkultura (prof. dr hab. Piotr Zawojski)
I termin: 31.01.2022, godz. 15.30 – egzamin zdalny
II termin: 28.02.2022, godz. 15.30

Wprowadzenie do nauk o sztukach widowiskowych

Grupa 1 (dr hab. Ewa Dąbek-Derda, prof. UŚ)
I termin: 10.02.2022, godz. 9.00 – egzamin zdalny
II termin: 4.03.2022, godz. 9.00

Grupa 2 (dr hab. Ewa Dąbek-Derda, prof. UŚ)
I termin: 9.02.2022, godz. 9.00 – egzamin zdalny
II termin: 4.03.2022, godz. 9.00

Grupa 3 (dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, prof. UŚ)
I termin: 9.02.2022, godz. 10.00-13.30, 14.30-18.00 – egzamin zdalny
II termin: 9.03.2022, godz. 12.30, A5.18

Grupa 4 (dr hab. Beata Popczyk-Szczęsna, prof. UŚ)
I termin: 9.02.2022, godz. 10.00-13.30, 14.30-18.00 – egzamin zdalny
II termin: 9.03.2022, godz. 12.30, A5.18

Wstęp do medioznawstwa (dr hab. Jakub Zajdel, prof. UŚ)
I termin: 4.02.2022, godz. 10.00-11.30 – egzamin zdalny
II termin: 24.02.2022, godz. 13.00-13.45

Wstęp do teorii komunikacji (prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk)
I termin: 2.02.2022, godz. 8.00
II termin: 23.02.2022, godz. 8.00

Wybrane zagadnienia historii współczesnej (dr hab. Zygmunt Woźniczka, prof. UŚ)
I termin: 1.02.2022, godz. 10.00 – egzamin zdalny
II termin: 21.02.2022, godz. 10.00

return to top