Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Specjalność: komunikacja medialna

Dyskursy medialne (prof. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk)
I termin: 9.02.2022, godz. 10.00 – egzamin zdalny
II termin: 24.02.2022, godz. 13.30

Ideologia i świat mediów (prof. dr hab. Tadeusz Miczka)
I termin: 2.02.2022, godz. 9.00-15.00 – egzamin zdalny
II termin: 22.02.2022, godz. 9.00-12.00

Zachowania komunikacyjne w mediach (prof. dr hab. Tadeusz Miczka)
I termin: 8.02.2022, godz. 9.00-15.00 – egzamin zdalny
II termin: 23.02.2022, godz. 9.00-12.00

 

Specjalność: kultury wizualne: fotografia, film, media

Archiwizacja i udostępnianie przekazów audiowizualnych (dr Justyna Budzik)
I termin: 11.02.2022 (termin złożenia projektów)
II termin: 7.03.2022 (termin złożenia projektów)

Dyskursy widzialności: kino i fotografia (dr hab. Barbara Kita, prof. UŚ)
(złożenie pracy pisemnej)

return to top