Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 na kierunku kultury mediów odbędzie się obowiązkowa rejestracja w systemie USOSweb.

 

Studenci I roku kultur mediów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uczestniczą w sześciu rejestracjach:

  • w rejestracji na przedmioty obowiązkowe, gdzie wybierają każdy przedmiot z listy;
  • w rejestracji na pierwszy przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: antropologia widza, nowe rytualności;
  • w rejestracji na drugi przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: komunikowanie perswazyjne; narracje medialne;
  • w rejestracji na trzeci przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: design a komunikacja, czytanie świata – czytanie literatury;
  • w rejestracji na czwarty przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: komunikacja kulturowa, analiza i interpretacja przekazów medialnych;
  • w rejestracji na piąty przedmiot do wyboru, gdzie każdy student wybiera jeden z dwóch przedmiotów: analiza widowisk, komunikacja masowa.

 

Termin rejestracji
od 17 lutego, godz. 17:00 do 14 marca, godz. 23:59.

 

Uwaga nr 1
Niezalogowanie się na przedmiot będzie skutkowało brakiem studenta na liście uczestników zajęć, a więc i niemożnością otrzymania wpisu w systemie USOS.

Uwaga nr 2
W trakcie trwania rejestracji dopuszczalne są zmiany grup. Po zakończeniu rejestracji o przepisaniu studenta z grupy do grupy będzie mogła decydować jedynie Zastępczyni Dyrektorki Kierunku – dr Julia Legomska, która – po wnikliwym rozpatrzeniu każdego przypadku – może wydać opinię na temat przesłanej przez studenta drogą mailową (julia.legomska@us.edu.pl) prośby o przeniesienie, którą następnie przekazuje do dziekanatu. Prośba, z którą student zgłasza się do Zastępczyni Dyrektorki Kierunku, musi wcześniej zostać poparta przez obu prowadzących zajęcia (screeny wiadomości zawierających zgody na opuszczenie/przyjęcie do grupy powinny zostać dołączone do maila).

return to top