Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Proces dyplomowania na kierunku kultury mediów jest regulowany Zarządzeniem nr 16 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych oraz regulaminem dyplomowania na kierunkach kulturoznawstwo i kultury mediów uchwalonym przez Radę Dydaktyczną Kierunku.

Instrukcje dla autorów, promotorów i recenzentów prac oraz skrócony opis przebiegu elektronicznej archiwizacji pracy dyplomowej są dostępne na stronie Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 

Administracyjnie za proces dyplomowania odpowiedzialny jest  nasz Dziekanat ds. studenckich.

return to top