Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne I stopnia

 

Seminaria dyplomowe uruchamiane w roku akademickim 2020/2021:

 

SPECJALISTA DS. FILMU I NOWYCH MEDIÓW

1. Promotor: dr Justyna Hanna Budzik

Tematyka seminarium: Jak zapowiada nazwa seminarium, zajęcia i powstające prace dyplomowe będą dotyczyć szeroko rozumianych zagadnień filmo- i medioznawczych, a zatem wybranych wątków z historii i teorii kina, fotografii, seriali, sztuk audiowizualnych. Aby uporządkować nieco program spotkań w ramach seminarium i ułatwić namysł nad wyborem tematów, proponuje się do omówienia na zajęciach następujące tematy: synteza wybranych metod i strategii analizy filmu, fotografii i sztuk audiowizualnych; wybrane wątki z historii myśli filmowej: teoria autorska, teoria gatunków, historyczne modele narracji filmowej ze szczególnym uwzględnieniem kina współczesnego, wątki ekokrytyczne, etyczne oraz feministyczne; motywy i tropy kina współczesnego i współczesnej fotografii: baśniowość, relacje z Innym, ekokrytyka (relacje z naturą).

Przykładowe tematy prac licencjackich z poprzednich lat:
Wielki sen vs wielki koszmar. Dekonstrukcja amerykańskiego snu w wybranych dziełach filmowych
Film 2001: Odyseja kosmiczna Stanleya Kubricka jako prekursor nowego science fiction
Elementy baśniowości w twórczości Tima Burtona na wybranych przykładach
Ewolucja amerykańskiego kina grozy lat 70. i 80. XX w. na podstawie Teksańskiej masakry piłą mechaniczną oraz Teksańskiej masakry piłą mechaniczną 2
Kontrolowana rewolucja feministyczna w filmach animowanych oraz aktorskich wytwórni Walt Disney Pictures na wybranych przykładach

2. Promotor: dr Piotr Aptacy

Tematyka seminarium: Na zakres tematyczny seminarium składa się szerokie spektrum zagadnień związanych z kinematografią oraz mediami cyfrowymi. Wątki filmowe mogą dotyczyć tradycji sztuki kinematograficznej, ukazując ją w kluczu historycznym, jak i zjawisk lat ostatnich, włącznie z przemianami jakie zachodzą w przemyśle i sztuce filmowej
w efekcie procesu konwergencji mediów. Problematyka dotycząca nowych mediów jest równie obszerna – poczynając od spraw związanych z komunikacją cyfrową w jej kulturowym, socjologicznym i technologicznym wymiarze (takich jak np. dominacja mediów społecznościowych jako platform informacyjnych), do zjawisk zaistniałych w kulturze audiowizualnej pod wpływem wszechobecnej cyfryzacji i ewolucji tradycyjnych mediów, przystosowujących się do nowych warunków.

Przykładowe tematy prac licencjackich z poprzednich lat:
Adaptacje klasycznych powieści detektywistycznych. Tradycja i współczesność
Technologiczne i społeczne aspekty digitalizacji dóbr kultury
Funkcjonowanie subkultur w przestrzeni mediów społecznościowych
Gry komputerowe w kontekście cenzury i regulacji prawnych
Estetyka samobójstwa w melodramacie japońskim na przykładzie filmu Patriotyzm Yukio Mishimy

 

SPECJALISTA DS. MEDIÓW I KOMUNIKACJI

1. Promotor: prof. zw. dr hab. Urszula Żydek-Bednarczuk

Tematyka seminarium: Seminarium  tematycznie związane jest z wypowiedziami w mediach – prasie, radiu  telewizji i Internecie. Obejmuje badanie płaszczyzny werbalnej oraz analizę i interpretację materiałów wizualnych.  Badania dotyczyć będą nowych zjawisk związanych z komunikacją i użytkowaniem mediów.
Kolejny obszar tematycznie związany jest z reklamą, cyfryzacją i konwergencją mediów oraz zagadnieniami związanymi  z codziennością, np. nowe gadżety elektroniczne, nowe kompetencje, zmiany  w edukacji.
Promotor otwarty jest na propozycje  tematów  zaproponowanych przez studentów.

Przykładowe tematy prac licencjackich z poprzednich lat:
Słowo i obraz w nowych mediach
Fake news, kłamstwo i manipulacja na stronach internetowych
Działania influencerów i ich identyfikacja z marką
Wizualność na portalach społecznościowych

2. Promotor: dr hab. Ilona Copik, prof. UŚ

Tematyka seminarium: Tematy podejmowane w ramach seminarium łączą perspektywę filmo- i medioznawczą z kontekstem komunikacyjnym i kulturowym. W pracach dyplomantów najnowsze teorie dotyczące nowych mediów są adaptowane na potrzeby analizy różnych wytworów nowomedialnych rozumianych jako teksty i obrazy kultury,
a zarazem jako kanały komunikacji. Przedmiotem badań są: filmy, telewizja, seriale, reklamy, media społecznościowe: Facebook, Instagram, blogi, vlogi, kanały na You Tube. Badania dotyczą samej zawartości przekazów medialnych (obrazy/wizje świata, wizerunki, reprezentacje) oraz/lub zachowań komunikacyjnych użytkowników mediów (tworzenie, odbiór, dystrybucja różnych treści).
Istnieje możliwość realizacji tematu zaproponowanego samodzielnie przez studenta lub też wyboru tematu z listy.

Przykładowe tematy prac licencjackich z poprzednich lat:
Wizerunek współczesnej kobiety na Instagramie
The Beatles jako produkt marketingowy. Analiza wizerunku medialnego
Kampanie społeczne – szokowanie czy łamanie tabu?
Oniryczny, szalony, egzystencjalny – filmowe reprezentacje Paryża
Lekki, łatwy i przyjemny. Śląsk w przekazach medialnych

3. Promotor: dr Barbara Orzeł

Tematyka seminarium: Media stanowią swoistą „tkankę codzienności”, towarzyszą nam podczas nauki, pracy, ale kształtują również czas wolny. To pole dla niemalże nieograniczonych poszukiwań obszarów badawczych dla współczesnego medioznawstwa.

Proponowana tematyka seminarium licencjackiego koncentruje się wokół zagadnień związanych z: analizą zachowań komunikacyjnych; analizą „starych” i nowych mediów; psychologią zachowań konsumentów, szeroko pojętą „konsumpcją”; refleksją nad rozwojem trendów w różnych dziedzinach życia; aplikacjami mobilnymi, ewolucją „kultury gadżetowej”; modą i komunikacją; designem nowych mediów w kontekście estetyzacji życia codziennego; miejscem człowieka w komunikacji medialnej; komunikacją marketingową; zagadnieniami związanymi z public relations, komunikacją wizerunkową; analizą przekazów audiowizualnych, nowymi zjawiskami i możliwościami zapośredniczonymi przez media: wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, e-sportem.

Przykładowe tematy prac licencjackich z poprzednich lat:
Środki werbalne i niewerbalne w komunikacji streamingowej. Analiza wybranych transmisji strumieniowych na portalu Twitch.tv
Estetyzacja ciała w dobie aplikacji Instagram. Analiza wybranych tendencji
Ewolucja komunikacji niewerbalnej w kinie niemym na wybranych przykładach
Chce się Ż. Analiza kampanii reklamowej marki Żywiec
Edutainment jako atrakcyjne narzędzie przyswajania wiedzy. Analiza wybranych przykładów

 

SPECJALISTA DS. PRZESTRZENI WIZUALNYCH

1. i 2. Promotor: dr Alicja Głutkowska-Polniak

Tematyka seminarium: W ramach seminarium realizowane będą tematy związane z szeroko rozumianą przestrzenią wizualną, zarówno realną (tematyka miejska, krajobrazowa, społeczna, cielesna), jak i wirtualną (tematyka komunikacyjna: Facebook, Instagram, wirtualna rzeczywistość). Studenci będą mogli poszukiwać tematów swoich rozpraw zarówno w związku z kulturą popularną i jej wpływem na estetyzację codzienności: sztukę, design, sport, zdobienie ciała, jak również  w obszarze związanym z różnymi dziedzinami sztuki; jako wytworu medialnego i artystycznego; oraz w tematyce samego designu jako szeroko pojętego projektowania (gier, przestrzeni, rzeczywistości wirtualnej, czołówek filmów czy przestrzeni użytkowych). W ramach seminarium realizowane będą tematy ściśle związane z zainteresowaniami studentów, tak, by mogli zgłębić wiedzę z problematyki, która jest im bliska, która wydaje się im ciekawa i warta uwagi.

Przykładowe tematy prac licencjackich z poprzednich lat:
Różnice między tworzeniem wirtualnej rzeczywistości od podstaw, a z wykorzystaniem istniejących elementów świata rzeczywistego
Wizerunek krajobrazu Górnego Śląska w produktach marki Gryfnie
Twórczość Banksy’ego – między sztuką społeczną a wandalizmem
Obraz kobiecego ciała we współczesnej reklamie
Rola reklamy jako narzędzia kampanii społecznej na przykładzie marki United Colors of Benetton

return to top