Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Studia stacjonarne II stopnia

 

Seminaria magisterskie uruchamiane w roku akademickim 2021/2022:

 

ESTETYKA WIZUALNA: PRZESTRZEŃ – DOŚWIADCZENIE – DESIGN

Promotor: dr Małgorzata Kądziela

Tematyka seminarium: Podczas seminarium rozwijane będą przede wszystkim zainteresowania studentów związane z szeroko pojętą  wizualnością, od estetyki zmysłu wzroku, poprzez wizualność przestrzeni (fizycznej, wirtualnej, rozszerzonej), doświadczenia wizualne w sztukach, grach komputerowych, interfejsach, formach wizualno-muzycznych (np. teledyskach), designie, doświadczeniach codzienności (np. związkach wizualności z emocjami i pamięcią), komunikacji wizualnej (np. projektowaniu doświadczeń wizualnych, informacji wizualnej, wizualnych aspektach reklamy, wizualności w mediach), a także kulturowych kontekstach (kultur europejskich i pozaeuropejskich), obejmujących praktyki kulturowe oraz teorie (np. popkultura, feminizm, posthumanizm, ekologia, subkultury).

Przykładowe tematy prac magisterskich z poprzednich lat:
Początki i rozwój zjawiska Korean Wave.
Kamp współczesny na przykładzie teledysku „Come to Brazil” Alaski Thunderfuck.
Kanon urody, a obsesja piękna u kobiet XXI wieku w kulturze Zachodniej.
Estetyka zmysłów smaku i węchu na podstawie analizy segmentu kawy specialty.
Funkcja estetycznego wizerunku w subkulturze cybergoth.

Sposoby i terminy potencjalnego kontaktu z promotorem w celu konsultacji zainteresowań:
konsultacje stacjonarne: 30 listopada, 2 grudnia, godz. 13.00, sala A/5.20;
konsultacje za pośrednictwem MS Teams – termin ustalany indywidualnie, po uprzednim kontakcie (chat MS Teams lub e-mail: malgorzata.kadziela@us.edu.pl)
e-mailowo – codziennie w okresie od 26 Listopada  do 5 grudnia 2021.

 

KOMUNIKACJA MEDIALNA

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Miczka

Tematyka seminarium: Przedmiotami badań będą dominujące w zawodowej i codziennej  komunikacji multimedialnej zjawiska i kompetencje kulturowe, w ujęciach historycznych, a zwłaszcza synchronicznych i problemowych. Ogólne ramy obszarów tematycznych będą wyznaczały kategorie tradycji i innowacji. O wyborze tematów będą decydowały przede wszystkim zainteresowania uczestników seminarium, ich doświadczenia w zakresie użytkowania tradycyjnych i nowych mediów oraz inspiracje z lektury prac naukowych poświęconych tej problematyce. Oprócz autorskich analiz i interpretacji preferowane będą badania własne przeprowadzane w sieci i poza nią.

Przykładowe tematy prac magisterskich z poprzednich lat:
Wpływ dziennikarstwa obywatelskiego na dziennikarstwo profesjonalne. Analiza zjawiska na przykładzie programów informacyjnych w telewizji komercyjnej.
Ekspresja  emocji w reklamach leków. Analiza porównawcza.
Spór o haktywizm w społeczeństwie informacyjnym.
Prosumpcja a algorytmizacja.
Szumy informacyjne jako programowane procesy komunikacyjne w mediach społecznościowych.

Sposoby i terminy potencjalnego kontaktu z promotorem w celu konsultacji zainteresowań:
Konsultacje w budynku WH: 1 grudnia, godz. 13:00-13:45 , sala A/5.2;
Konsultacje na platformie MS Teams: 3 grudnia, godz. 9:00-10:00.

 

KULTURY WIZUALNE: FOTOGRAFIA, FILM, MEDIA

Promotor: dr hab. Karina Banaszkiewicz-Sadowska

Tematyka seminarium: Seminarium otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych obecnością mediów w naszym życiu. (Audio)wizualność oznacza dzisiaj konsumowanie
i wytwarzanie komunikatów wielomedialnych, apelowanie do wielu zmysłów, wielozadaniowość użytkownika. Dzięki Internetowi korzystamy z połączonych ze sobą w jednym urządzeniu (np. smartfonie) mediów i ich funkcji – spotykamy Pokemony GO (sztuczne postacie gry wideo), wchodzimy w cyberprzestrzeń i w świat symulacji (Virtual Reality), tworzymy także fanfiki i cosplaye uniwersum Marvela, Wiedźmina, Mulan, Kiepskich; stajemy się e-turystami i turystami filmowymi, robimy cyfrowe wersje fotografii i filmów, seriali, odkrywamy stare kino i telewizję, śledzimy nowości prosto z festiwali i Netflixa, streamingujemy, tworzymy (cyber)archiwa własnej miejscowości, śledzimy i lajkujemy znajomych, celebrytów, marketing polityczny. Stare i nowe obrazy organizują nasze aktywności w realu i wirtualu – w kulturze. Jeśli zatem jesteś zainteresowany życiem obrazów w naszej codzienności i życiem z obrazami, zapraszam do dyskusji nad pasjonującym Cię tematem i rozwijania go w pracy magisterskiej – naucz się  robić ankiety publiczności i badać obrazy: ich teorie, działanie, widzów…

Przykładowe tematy prac magisterskich z poprzednich lat:
Postać detektywa  w najnowszym kinie skandynawskim.
Funkcje czołówki w serialu telewizyjnym platformy streamingowej Netflix.
Gry wideo w kontekście nostalgii za kinem. O doświadczaniu interaktywnych narracji.
Jak używamy mediów? Ideologia komunikacji w produktach i działaniach promocyjnych firmy Apple i Google.
Fotografia jako strażnik tradycji domowej  w kontekście wernakularyzmu. Działalność tradycyjnych i cyfrowych archiwów społecznych.
Monografia Grupy Filmowej DARWIN. Światy możliwe między Internetem – narracją –historią.
Od drag king do bio-artu i wideo-artu…  Ciało  w epoce obrazów cyfrowych.
Szok jako narzędzie  fotografii  reklamowej. Twórczość Erwina Olafa – Dawida La Chapelle’a –Oliviero Toscaniego.

Sposoby i terminy potencjalnego kontaktu z promotorem w celu konsultacji zainteresowań:
Konsultacje: czwartki, g. 11.30-13.00, s. A/5.29;
kontakt tel.: 606274757;
e-mail: karina.banaszkiewicz-sadowska@us.edu.pl

 

PUBLICYSTYKA NOWOMEDIALNA

Promotor: dr hab. Monika Wiszniowska, prof. UŚ

Tematyka seminarium: W ramach seminarium proponuję szerokie spektrum zagadnień związanych ze słowem pisanym. Zasadniczo problematyka zajęć (w zależności od zainteresowań studentów) oscyluje wokół trzech podstawowych obszarów tematycznych:

  • najnowsze zjawiska w literaturze współczesnej ze szczególnym uwzględnieniem tych, które są związane z nowymi mediami, ukazują tekst (w) sieci (blogi, fan-fiction, hipertekst),
  • publicystyka w mediach – Internecie i prasie, radiu,
  • kulturowo-społeczny aspekt literatury (kanon i jego rola, mityzacja i wspólnota wyobrażona, funkcja nagród literackich i wszelakich instytucji promującej czytelnictwo, itp.).

Przykładowe tematy prac magisterskich z poprzednich lat:
Prezentacja kultury w reportażach podróżniczych Wojciecha Cejrowskiego.
Wizerunek współczesnej kobiety w publicystyce lat 90-tych.
Legendy miejskie w Internecie.
Recepcja Harry’ego Pottera.
Fan fiction. O życiu literackim w sieci.

Sposoby i terminy potencjalnego kontaktu z promotorem w celu konsultacji zainteresowań:
konsultacje: czwartki 13.00-13.45.

 

WIDOWISKA KULTUROWE

Promotor: prof. dr hab. Ewa Wąchocka

Tematyka seminarium: Tematyka seminarium obejmuje różnorodne formy widowisk, które polegają na symbolicznym wykonywaniu (formułowaniu, odgrywaniu i przeżywaniu) komentarzy metaspołecznych. W obszarze tym mieszczą się zarówno widowiska o charakterze społecznopolitycznym, jak i artystyczne; zarówno praktyki performatywne istotne
w życiu publicznym (kampanie polityczne, manifestacje i parady, ceremonie świeckie i religijne, rytuały,  imprezy sportowe, rozrywkowe itp.), jak i gatunki tradycyjnych sztuk wykonawczych (teatr, opera, balet, koncert, formy estradowe); performansy kulturowe (historyczne, etnograficzne) i współczesny performans artystyczny.

Problematyka seminarium uwzględnia ponadto związki widowisk (artystycznych i społecznych) opartych na komunikacji bezpośredniej z mediami elektronicznymi, a także nowe formy sztuki (teatr w internecie, instalacje, sztuka „laboratoryjna” czy cybernetyczna). Student/ Studentka może też podjąć realizację zaproponowanego przez siebie tematu pracy magisterskiej.

Przykładowe tematy prac magisterskich z poprzednich lat:
Wybory prezydenckie jako hybrydowe widowisko kulturowe.
Święto śmiechu – Rybnicka Jesień Kabaretowa.
Kultura popularna w polskim teatrze współczesnym.
Konkurs piosenki Eurowizji. Historia – widowisko – fenomen.
Ciało i tożsamość kobiety w pokazie mody – kanony piękna na wybiegu.

Sposoby i terminy potencjalnego kontaktu z promotorem w celu konsultacji zainteresowań:
poniedziałek 29.11, godz. 15.30-16.30 (pokój A.5.19);
piątek 3.12, godz. 10.00-11.00 (pokój A.5.19);
poniedziałek 29.11, godz. 18.30-19.30 (platforma MS Teams).

return to top