Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Seminarium licencjackie 1:

Moduł przygotowuje do napisania samodzielnej pracy licencjackiej w oparciu o literaturę przedmiotu dostępną po polsku oraz w językach obcych. Seminarium uczy korzystania z różnych źródeł wiedzy, krytycznej ich analizy, formułowania problemów badawczych oraz praktycznego zastosowania metodologii naukowej w procesie pisania pracy dyplomowej.

 

Seminarium licencjackie 2:

Moduł doskonali warsztat samodzielnie przygotowywanej pracy licencjackiej; służy korygowaniu błędów metodologicznych i konstrukcyjnych.

return to top