Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Międzynarodowe studia polskie I stopnia (licencjat)

poświęcone są kulturze polskiej w kontekście kultur regionów europejskich i pozaeuropejskich. Przeznaczone są dla osób ciekawych świata, które chcą dowiedzieć się, na czym polegają relacje międzykulturowe i umieć umiejętnie poruszać się w środowisku zróżnicowanym kulturowo.

Student uczestniczy w zajęciach zarówno z zakresu kultur narodowych, lokalnych (na przykład kultura japońska), jak i ponadnarodowych (na przykład kultura środkowoeuropejska, Dalekiego Wschodu, Ameryki Północnej). Przedmiotem studiów kulturowych są relacje w zakresie języka, literatury, sztuki, obyczajów, kultury codziennej z uwzględnieniem specyfiki danego regionu.

Specjalności:

  • Kultura i komunikacja w biznesie

Student poznaje funkcjonalną odmianę języka stosowaną w biznesie. Zdobywa wiedzę o kulturze, która jest przestrzenią aktywności biznesowej, o etykiecie biznesowej, zasadach savoir-vivre’u, o protokole i negocjacjach. Poznaje zasady budowania wizerunku firmy. Zapoznaje się także ze specyficznymi zasadami i regułami języka i etykiety biznesowej, które są uzależnione od kultur lokalnych, stając się ekspertem w zakresie skutecznej i fortunnej komunikacji międzykulturowej prowadzonej w sferze biznesu.

  • Kultura i komunikacja w turystyce

Student zdobywa wiedzę o zasadach organizacji turystycznych wypraw i wycieczek, których celem jest poznawanie obiektów kultury i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Uczy się wykorzystywać nabytą wiedzę o kulturze w sytuacjach praktycznych, ćwiczy umiejętności przekazywania tej wiedzy, sposoby jej transformacji, jak również selekcji i doboru na użytek programu turystycznego. Jest specjalistą w zakresie doradztwa kulturowego i organizacji kulturowych wycieczek po Polsce i po regionach, które były przedmiotem studiów, jak również  w trasach ponadlokalnych.

  • Kultura i komunikacja w dyplomacji

Student zdobywa wiedzę z zakresu funkcjonowania służb dyplomatycznych odpowiedzialnych za międzynarodową wymianę kulturalną i promocję kultury. Poznaje protokół dyplomatyczny i zasady obowiązujące w komunikacji dyplomatycznej. Ćwiczy umiejętności stosowania strategii prezentacyjnych, mediacyjnych i negocjacyjnych. Uzupełnia wiedzę o organizacji służby dyplomatycznej, prawa dyplomatycznego i konsularnego, o polityce zagranicznej Polski i UE.

Międzynarodowe studia polskie przygotowują do tego, by w przyszłości móc się spełnić jako:

  • dziennikarz podróżniczy, reportażysta (prasa, książki), bloger podróżniczy, korespondent zagraniczny, doradca ds. kultury, lider projektów i zespołów, PR-owiec, dyplomata, organizator wydarzeń, specjalista ds. reklamy i promocji, organizator wycieczek.

Absolwent może znaleźć swoje miejsce w:

  • telewizji, internecie, prasie, radiu, instytucjach kultury i polityczne o charakterze międzynarodowym, korporacjach międzynarodowych, placówkach dyplomatycznych, branży turystyki, instytucjach sektora państwowego i samorządowego prowadzących politykę zagraniczną oraz współpracę międzynarodową.

return to top