Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Międzynarodowe studia polskie II stopnia (magisterskie)

to kierunek adresowany do studentów krajowych i zagranicznych. Są to studia poświęcone Polsce – szeroko rozumianej kulturze polskiej (język, literatura, sztuka, kultura powszechna) widzianej z perspektywy relacji międzynarodowych i międzykulturowych. Studiom na temat Polski w świecie (zwłaszcza w najbliższym – europejskim kontekście) towarzyszy nabywanie ogólniejszej wiedzy o współczesnym świecie jako obszarze kulturowych zróżnicowań i różnorodnych kulturowych transferów. Daje to możliwości samodzielnych studiów (np. w ramach seminariów magisterskich) nad konkretnymi międzynarodowymi relacjami Polski w sferze kultury z innymi państwami (narodami), np. z krajami, z których pochodzą zagraniczni studenci.

Student międzynarodowych studiów polskich staje się ekspertem do spraw kultury w relacjach międzynarodowych, co umożliwia mu podjęcie pracy w dziedzinach, gdzie wykorzystywane są kompetencje kształtowane w oferowanych trzech specjalnościach kierunkowych: doradztwa kulturowego, publicystyki kulturowej i translatoryki.

  • Doradztwo kulturowe

W ramach tej specjalności student poznaje zasady doradztwa i promocji w tej sferze międzynarodowej współpracy i wymiany, w której kultura jest przedmiotem transferu oraz tam, gdzie w ramach współpracy międzynarodowej jej znajomość jest elementem niezbędnym do tego, aby komunikowanie (spotkania, narady, negocjacje) było skuteczne i fortunne. Umożliwia to pracę w różnorodnych instytucjach kulturalnych o charakterze międzynarodowym, jak również w innych sferach wymiany i współpracy międzynarodowej (biznesowa, polityczna), gdzie potrzebny jest ekspert znający normy i konwencje zachowań komunikacyjno-kulturowych.

  • Publicystyka kulturowa

W ramach tej specjalności student zdobywa kompetencje pomocne w wykonywaniu pracy dziennikarza publicysty specjalizującego się w tematyce kulturowej i pracującego w różnych mediach (prasa, telewizja, media elektroniczne) służących dziennikarstwu międzynarodowemu.  Poznaje tajniki pracy dziennikarskiej i możliwości wykorzystania nabytej wiedzy do transmisji informacji dotyczącej kultury polskiej w przestrzeni międzynarodowej. Uczy się również o sposobach transferów w sytuacjach, w których kultura polska jest segmentem docelowym.

  • Translatoryka

Student zdobywa wiedzę na temat funkcjonalnych odmian języka. Poznaje strategie translatorskie ze szczególnym uwzględnieniem strategii przekładu specjalistycznego, zwłaszcza w zakresie dyskursu naukowego i odmian języka aktywnie wykorzystywanych we współpracy międzynarodowej (język biznesu, język dyplomacji i protokołu). Specjalność daje kompetencje umożliwiające pracę w krajowych i zagranicznych (także unijnych) instytucjach wymiany, współpracy i zarządzania oraz w instytucjach naukowych i instytucjach kultury, których działalność ma wymiar międzynarodowy.

W ramach specjalności studenci odbywają atrakcyjne praktyki w instytucjach, które prowadzą działalność związaną z daną specjalnością. W czasie studiów studenci mogą korzystać z wyjazdów na staże, stypendia i praktyki zagraniczne oferowane przez programy europejskie.

Perspektywy zawodowe:
– instytucje kulturalne, biznesowe i polityczne o charakterze międzynarodowym
– różne media (prasa, telewizja, media elektroniczne): dziennikarz publicysta, specjalista w tematyce kulturowej
– dziennikarstwo międzynarodowe
– krajowe i zagraniczne (także unijne) instytucje wymiany, współpracy i zarządzania
– instytucje naukowe i kulturowe o wymiarze międzynarodowym
– bycie ekspertem w dziedzinie norm i zachowań innokulturowych (spotkania, narady, negocjacje)

return to top