Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Termin rejestracji: 09.02.2022 od godz. 19:00 – 23.02.2022 do godz. 23:59

 

1. Rejestracja na przedmioty obowiązkowe

Początek: godzina 19:00

 • Przedmiot do wyboru 2 (Polska współczesna) (W)
 • Przedmiot do wyboru 3 (Komunikacja wizualna, komiks) (W, K)
 • Praktyki specjalnościowe (PRAKT)

 

2. Rejestracja na przedmioty specjalnościowe

Początek: godzina 19:10

 

Specjalność: KULTURA I KOMUNIKACJA W BIZNESIE

 • Komunikacja interpersonalna (K)
 • Retoryka i erystyka (K)
 • Argumentacja, perswazja, negocjacje (K)

 

Specjalność: KULTURA I KOMUNIKACJA W DYPLOMACJI

 • Polityka zagraniczna Polski i UE w dziedzinie kultury (W, K)
 • Protokół dyplomatyczny i etykieta profesjonalna (W, K)
 • Strategie prezentacyjne (K)

 

Specjalność: KULTURA I KOMUNIKACJA W TURYSTYCE

 • Geografia kulturowa (W, K)
 • Promocja i reklama turystyki kulturowej (W, K)
 • stylistyka i retoryka wypowiedzi (K)

 

3. Rejestracja na przedmioty modułu programu: studia regionalne

Początek: godzina 19:20

 • Lektorat języka regionu 2 (K)
 • Wykład monograficzny (W)
 • Konwersatorium monograficzne 1 (K)
 • Konwersatorium monograficzne 2 (K)

return to top