Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

  • W dniach 19-23 marca 2018 na zaproszenie Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich gościem Wydziału Filologicznego była dr Li Yinan, kierownik Katedry Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Przyjechała na Uniwersytet Śląski w ramach programu Erasmus+ KA107. Dr Li Yinan prowadziła zajęcia dla studentów międzynarodowych studiów polskich.

 

  • W dniach 12-16 marca 2018 roku w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich gościła  prof. Ałła Kravchuk, kierownik Katedry Polonistyki Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki. Wykładowczyni poprowadziła zajęcia językoznawcze dla studentów międzynarodowych studiów polskich oraz glottodydaktyczne dla studentów filologii polskiej (specjalność: Nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców), spotkała się także z kandydatami na lektorów uczestniczącymi w Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego, dla których poprowadziła seminarium z zakresu problemów studentów ukraińskojęzycznych w uczeniu się jpjo.

 

  • W marcu 2018 roku w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ gości prof. Andrea De Carlo z Università degli studi di Napoli L’Orientale. 19 marca 2018 roku o godzinie 11:30 w Sali Rady Wydziału Filologicznego UŚ prof. Andrea De Carlo poprowadził wykład otwarty pt. „Arachne i jej córki. Strategia pajęczycy w literaturze”. Prof. Andrea De Carlo został zaproszony jako visiting profesor, by poprowadzić cykl zajęć seminaryjnych, wykładów i konwersatoriów z zakresu kultury śródziemnomorskiej: literatury, sztuki, relacji polsko-włoskich. Zajęcia przeznaczone są dla studentów międzynarodowych studiów polskich (2 i 3 rok studiów I stopnia), którzy w ramach swoich specjalizacji wybrali program śródziemnomorski.

 

  • Październik 2017. Mgr Agata Rudzińska w Ałmaty. W dniach 5-15 października 2017 w Ałmacie w Kazachstanie odbyły się wyjazdowe warsztaty polonistyczne organizowane przez Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ w ramach zadania „Praktyka czyni dydaktyka – wyjazdowe warsztaty polonistyczne”. Zajęcia lektoratowe, seminaria i spotkania poświęcone polskiej kulturze, a także lekcje pokazowe prowadziły mgr Agata Rudzińska – współpracująca z Katedrą Międzynarodowych Studiów Polskich i mgr Anna Gawryś ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Projekt jest współfinansowany przez Senat RP.

 

  • Wrzesień 2017. Dr Agnieszka Tambor w Pekinie. Od 11 do 13 września 2017 roku dr Agnieszka Tambor brała udział w warsztatach dla nauczycieli i lektorów organizowanych przez Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (BFSU). Podczas warsztatów odbyła zajęcia pokazowe ze studentami Katedry Języka Polskiego BFSU. Zajęcia obserwowali nie tylko wykładowcy i lektorzy z pekińskiej polonistyki, ale także goście z polonistyki w Kantonie. Poza tym podczas warsztatów dr Agnieszka Tambor wygłosiła wykład w języku angielskim otwarty dla wszystkich studentów BFSU. Na wykładzie Krótka historia polskiej animacji zjawiło się ponad 100 osób. Studenci nie uczący się do tej pory języka polskiego po wykładzie wyrażali swoje ogromne zainteresowanie polską kinematografią, a entuzjastyczne przyjęcie zarówno treści wykładu, jak i puszczanych podczas niego filmów pozwala mieć nadzieję na ich dalsze zainteresowanie Polską i jej kulturą.

 

  • Lipiec 2017. Studentki Msp na letniej szkole w Mandżurii. W dn. 12-26 lipca 2017 r. studentki Międzynarodowych studiów polskich Khrystyna Oleksyuk i Oliwia Gębuś przebywały na letniej szkole w Uniwersytecie Północnowschodnim w Shenyang (prowincja Liaoning) w Chinach w ramach umowy podpisanej przez Uniwersytet Śląski i Northeastern University.

 

  • Kwiecień 2017. Wizyta studentów MSP w Ambasadzie Chin w Warszawie. 21 kwietnia studenci kierunku Międzynarodowe studia polskie odwiedzili Ambasadę Chińskiej Republiki Ludowej. W wyjeździe wzięli udział studenci z sekcji Kultury Dalekiego Wschodu oraz specjalności: dyplomacja. Studentów przywitał Ambasador ChRL pan Xu Jian, później odbyła się sesja Q&A z młodymi chińskimi dyplomatami. Na koniec wizyty studenci MSP mieli możliwość prywatnej rozmowy zarówno z pracownikami Ambasady, jak i z samym Ambasadorem.

 

  • Listopad 2016. Prof. Zhao Gang w Katedrze MSP. W I semestrze roku akademickiego 2016/2017 Katedra MSP gościła, jako profesora wizytującego, prof. Zhao Ganga z Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Prof. Zhao Gang spotkał się z pracownikami KMSP oraz przeprowadził wykłady dla studentów II i III roku Msp (licencjat) z sekcji Kultury Dalekiego Wschodu.

return to top