Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Studia wspólnie realizowane z Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici i Ostravska Univerzita v Ostrave

 

Studia stanowią efekt współpracy historyków z Czech (Ostrawa), Polski (Katowice) i Słowacji (Bańska Bystrzyca). Czterosemestralne studia, spośród których pierwszy i czwarty semestr studenci spędząją w Instytucie Historii UŚ, a drugi i trzeci w Katedrach Historii Uniwersytetów w Bańskiej Bystrzycy i Ostrawie (pod okiem tamtejszych wykładowców).

Uczestnik studiów otrzymuje w ich trakcie zestaw wiedzy merytorycznej (m.in. z zakresu podstaw historii Czech, Polski i Słowacji, wybrane zagadnienia z poszczególnych dziedzin – historii gospodarczej, historii kultury i nauki oraz historii wojskowości, elementy historii historiografii oraz warsztatu naukowego historyka, zwłaszcza badacza Europy Środkowej). Zostaje wyposażony w niezbędne umiejętności – m.in. interpretacji źródeł i zabytków. Poza edukacją historyczną student poznaje podstawy języków czeskiego i słowackiego, a następnie doskonali znajomość języków podczas pobytów w obu krajach.

return to top