Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Aktualności

Opowieść wigilijna Opowieść wigilijna

Opowieść wigilijna? Tą najsłynniejszą napisał Charles Dickens w 1843 roku i od tego czasu pisarze i pisarki mierzą się z tym klasycznym opowiadaniem. Studentki i studenci „Twórczego pisania” postanowili przyjrzeć się temu, co dzieje się, gdy świąteczna kurtyna i nastrój opada, wigilijne stoły zostały posprzątane, a rodziny wróciły już dawno z pasterki. Efekt? Zbiór opowieści postwigilijnych.
Zapraszamy do lektury!

Opowieść wigilijna

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU SZTUKA PISANIA DOTYCZĄC(...) INFORMACJA DLA STUDENTÓW KIERUNKU SZTUKA PISANIA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023

Szanowni Państwo,

zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym odbywać się będą w dwu trybach, kontaktowym  i zdalnym. Zajęcia zdalne w Państwa harmonogramach udało się nam skumulować w jeden wybrany dzień tygodnia.

Aktualny harmonogram zajęć znajduje się na stronie: https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/sztuka-pisania/harmonogramy/harmonogramy-zajec/

Na zajęcia logują się Państwo wedle własnego uznania, ale pamiętając o obowiązujących rygorach.

Informacja o organizacji roku akademickiego znajduje się na stronie: https://us.edu.pl/organizacja-roku-akademickiego/ .

Obsługą administracyjną studentów zajmuje się pani lic. Joanna Ulijarczyk (joanna.ulijarczyk@us.edu.pl; 32 2009 260, p. B/1.11).

Zajęcia dydaktyczne (tydzień adaptacyjny) rozpoczną się  3 października. Rejestracja obejmująca wszystkie przedmioty rozpocznie się 03 października o godz. 20.00.

Link do rejestracji na zajęcia: https://us.edu.pl/wydzial/wh/kierunki-studiow/sztuka-pisania/rejestracja-na-zajecia/

Osobno powinni się Państwo zalogować na w-f i lektoraty z języków obcych, przejść obowiązkowe szkolenia. Szczegółowe informacje na stronie https://us.edu.pl/student/# (zakładka nowy student)

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami, a także życzeniami dobrego roku akademickiego

dr hab. Grzegorz Olszański, prof UŚ
Dyrektor dydaktyczny kierunków
sztuka pisania, filologia klasyczna,
mediteranistyka

 

Nowa procedura zgłaszania i składania prac w systemie APD Nowa procedura zgłaszania i składania prac w systemie APD

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 201/2021 JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych w bazie elektronicznej, informujemy, że:

 • w Uniwersytecie Śląskim zgłaszanie tematów prac dyplomowych odbywa się drogą elektroniczną w APD;
 • temat pracy dyplomowej student ustala indywidualnie z promotorem; promotor, po zaakceptowaniu tematu pracy dyplomowej, tworzy w APD wniosek
  o zatwierdzenie tematu pracy; promotor staje się koordynatorem wniosku – proponowany termin zatwierdzenia tematów prac dyplomowych: do dnia
  15 marca 2022 r.;
 • uzupełniony przez promotora wniosek (opublikowany i elektronicznie podpisany przez promotora i studenta) przesyłany jest przez system do komisji zatwierdzającej tematy prac;
 • komisja zatwierdzająca tematy prac dla kierunku sztuka pisania ustalona jest następująco:
 • dr hab. Grzegorz Olszański, prof. UŚ – kierunek: sztuka pisania, studia stacjonarne I stopnia,
 • modyfikację tytułu pracy (jeżeli nie wykracza poza zatwierdzony temat) promotor zgłasza e-mailowo do właściwego dziekanatu; po akceptacji Prodziekan
  ds. Studentów i Kształcenia dziekanat wprowadza do systemu USOS skorygowany tytuł pracy;
 • zmiana tematu pracy wymaga złożenia przez promotora nowego wniosku;
 • każda praca przed egzaminem jest przesyłana do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA);
 • promotor przekazuje do właściwego dziekanatu dane recenzenta;
 • promotor i recenzent wprowadzają recenzje do systemu APD przed egzaminem dyplomowym; po wprowadzeniu recenzji system automatycznie zmienia status pracy na „Praca gotowa do obrony”;
 • w celu przygotowania dokumentacji do obrony promotor podaje do właściwego dziekanatu:
  termin obrony,
  dane przewodniczącego Komisji egzaminu dyplomowego;
 • pracę dyplomową student składa w formie elektronicznej, bez konieczności jej drukowania.

Instrukcja zgłaszania i zatwierdzania prac dyplomowych w systemie APD znajduje się tutaj:
https://apd.us.edu.pl/static-bf3f488/diots/instrukcje/APD_tematy_wnioski.pdf

return to top