Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Obowiązkowa praktyka w ramach kierunku sztuka pisania musi trwać co najmniej 60 godzin roboczych. Praktyki te mają charakter ciągły i powinny odbywać się w trakcie przerw międzysemestralnych. Preferowany termin praktyk to przerwa między IV i V semestrem. Zgodnie z aktualnym planem studiów zaliczenie praktyki jest wymagane do zaliczenia V semestru.

 

Opiekun praktyk (studia stacjonarne I stopnia):

dr hab. Grzegorz Olszański, prof. UŚgrzegorz.olszanski@us.edu.pl

 

Dokumenty do pobrania

return to top