Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Seminaria licencjackie w roku akademickim 2021/2022

Seminaria licencjackie 2021/2022

 

Szanowni Państwo,

 

Poniżej przedstawiamy krótkie opisy seminariów licencjackich przygotowane przez prowadzących. W tym roku proponujemy trzy seminaria, trzech znakomitych nauczycieli akademickich o rozmaitych kompetencjach i zainteresowaniach, trzy różne pola badawcze i artystyczne:

 

Dr hab. prof. UŚ Ireneusz Gielata

Kontakt: ireneusz1@poczta.onet.pl

 

Zakres zagadnień prac licencjackich obejmuje związki pomiędzy literaturą nowoczesną a muzyką i tańcem, plastyką i architekturą oraz powiązań literatury z geografią, biologią i medycyną; proponuję tematy z zakresu badania związków literackich i muzyczno-plastycznych w ujęciu antropologii emocji (na przykład takich jak: gniew czy szaleństwo, śmiech lub smutek, miłosna żądza, rozpacz, żal czy żałoba) uchwyconych w medium sztuki słowa i sztuki dźwięków w jej historyczno-kulturowych przemianach; tematykę tę można zawęzić do pojedynczych motywów, nawet mikroskopijnych (np.: motyw łzy w wybranych tekstach literackich, muzycznych i plastycznych). Ponadto proponuję tematykę związaną z kategorią „tekstury miejsca”, a szczegółowo prac dotyczących na przykład: problematyki z zakresu geopoetyki traumy (miejsc poranionych przez historię), sięgając do tekstów literackich i eseistycznych reporterskich czy przewodników turystycznych.

 

dr hab. prof. UŚ Mariusz Jochemczyk

kontakt: marjo@interia.pl

 

Na seminarium dyplomowe zapraszam tych z Państwa, którzy zainteresowani są napisaniem pracy licencjackiej, której temat może dotyczyć szeroko pojętej kwestii „repetycji” – konkretnie tego, jak w sposób twórczy, innowacyjny i nieoczekiwany współczesna popkultura (np. rap, reggae, film/serial, komiks, kryminał, literatura fantasy, graffiti) powtarza i przetwarza bogaty materiał kulturowej tradycji. Interesujący byłby zatem swoisty ruch/gest ponowienia (ale też: „wykrzywienia”, „przekształcenia”) – a więc dynamiczna zdolność wytworzenia efektu „gry” z estetycznym dziedzictwem przeszłości. Dobrym przykładem są tu dokonania twórców tak różnych, jak np. Bisz, Miuosh, Brylewski, Świetlicki, Podsiadło, Sapkowski, Dukaj, Krajewski, Twardoch, Smarzowski, Vega. Ale też szerzej – w obręb zainteresowania może „wejść” wszystko to, co składa się na bogatą „mapę” zjawisk interesujących współczesnego odbiorcę i tworzy niejednoznaczną, mozaikową topografię dokonań artystycznych ponowoczesnego świata. W tym sensie – czekam na autorskie propozycje własnych, oryginalnych tematów-pomysłów.

 

 

Dr Marta Baron-Milian

Kontakt: marta.m.baron@gmail.com

 

Literatura i eksperyment

Problematykę seminarium licencjackiego, do udziału w którym Państwa zapraszam, wyznacza pojęcie literackiego eksperymentu. Chciałabym rozumieć je jednak jako takie, które kieruje nas nie tyle do określonej grupy tekstów uznawanych za eksperymentalne czy awangardowe, a raczej ku różnym postawom twórczym opartym na próbie burzenia literackich porządków, sprzeciwie, oporze czy krytycznemu sytuowaniu się wobec aktualnie obowiązujących i odziedziczonych z przeszłości artystycznych konwencji, rewizji norm i reguł tworzenia; ku postawom twórczym pozostającym w opozycji wobec tego, co tradycyjne, kanoniczne, ale i wyznaczane przez czytelnicze horyzonty oczekiwań. Najważniejsze dla literackich eksperymentów pozostaje jednak szczególnego rodzaju nastawienie na poszukiwanie nowych środków, języków i form, nowych dróg „pod prąd”, poszerzanie pola literatury i sztuki czy sprawdzanie  możliwości działania nie tylko w polu tego, co estetyczne, ale także społeczne i polityczne.

Przedmiotem Państwa refleksji mogą więc stać się zarówno – poetyckie, prozatorskie oraz wymykające się rodzajowym i gatunkowym wyznacznikom – teksty pozwalające uchwycić właściwe nowoczesności nastawienie eksperymentalne, różnego typu próby podejmowania i przetwarzania awangardowych poetyk, rewolucyjne i utopijne projekty nowej sztuki, jak i osobne, trudne do sklasyfikowania eksperymentalne praktyki, wykraczające wielokrotnie daleko poza granice literatury ku innym mediom, ku terytoriom innych sztuk czy redefiniujące samo pojęcie sztuki.

return to top