Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

SPOSÓB WSPÓŁDZIAŁANIA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI

 

Sztuka pisania

(studia I stopnia stacjonarne)

 

Stałe grono interesariuszy zewnętrznych współpracuje z zespołem dydaktycznym sztuki pisania. Współpraca kierunku z instytucjami zewnętrznymi odbywa się w ramach umów bilateralnych, umów partnerskich, działań cyklicznych oraz inicjatyw incydentalnych. Działania te realizują różne cele: zwiększanie możliwości rozwoju kadry, dbanie o wielostronne kształcenie studentów, budowanie wizerunku uczelni, ale przede wszystkim – odpowiadanie na potrzeby środowiska zewnętrznego.

Charakter tej współpracy wynika przede wszystkim z artystycznego ukierunkowania studiów i polega m.in. na inicjowaniu otwartych debat, konferencji oraz wykładów, organizowaniu warsztatów. Z takimi jednostki edukacyjnymi i kulturalnymi jak: Katowice Miasto Ogrodów, Pałac Młodzieży w Katowicach, Centrum Kultury Katowic im. Krystyny Bochenek, Instytucja Kultury Ars Cameralis pracownicy prowadzą stałą współpracę, która wiąże się z organizowaniem wspólnych inicjatyw kulturalnych oraz wzajemną wymianą doświadczeń dot. polityki kulturowo-artystycznej. Jednocześnie sformalizowano współpracę z redakcjami prasowymi gazet („Dziennik Zachodni”, „Gazeta Wyborcza”, kwartalnik kulturalny „Opcje”), redakcjami portali internetowych (np. „Granice.pl; artpapier.com), rozgłośniami radiowymi („Radio Katowice”) oraz z mieszącymi się na Śląsku wydawnictwami („Sonia Draga”, „Videograf”).

Dla studentów kierunku organizowane są cykliczne spotkanie z ważnymi postaciami życia literackiego w Polsce i za granicą, pisarkami/poetkami i pisarzami/poetami: Darkiem Foksem, Piotrem Sommerem, Grażyną Bochenek, Katarzyną Tubylewicz, Ingą Iwasiów, Grażyną Plebanek, Iwoną Mickiewicz. Dzięki takim spotkaniom i warsztatom studenci mają okazję skonfrontować się realnymi warunkami uczestniczenia w kulturze. Stałą współpracowniczką (jako wykładowca i animator życia kulturalnego) jest również Anna Cieplak.

Na uwagę zasługuje także działalność popularyzatorska pracowników, prowadzona w naszym regionie – wykłady, odczyty dla instytutów i stowarzyszeń naukowych, współpraca z regionalnymi rozgłośniami radiowymi i telewizyjnymi (Radio Katowice), współpraca z Biblioteką w Sosnowcu oraz współpraca z Biblioteką Śląską (prowadzenie spotkań autorskich, paneli dyskusyjnych, prelekcje), udział w spotkaniach odbywających się w ramach festiwalu Ars Cameralis.

return to top