Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

TURYSTYKA HISTORYCZNA I stopień – 2 rok (3 semestr) STACJONARNE


Rejestracja od 02.10.2020r od godz. 11.00 do 11.10.2020r  godz. 23.59

Logowanie się do systemu USOS według poniższego podziału:

 • Rejestracja na PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY (dla wszystkich studentów)

Kod rejestracji W1-THS1-OB3-20/21Z

  1. Cywilizacja powszechna XX w W1-TH-S1-CPXX
  2. Cywilizacja ziem polskich XX w W1-TH-S1-CZPXX
  3. Dzieje podróżowania i turystyki W1-TH-S1-DPT
  4. Wybrane zagadnienia z historii sztuki W1-TH-S1-WZHS
  5. Praktyka zawodowa W1-TH-S1-PZ

 

 • Rejestracja na ZARYS DZIEJÓW (WYBRANE REGIONY)

Kod rejestracji W1-THS1-ZD3-20/21Z

Kod przedmiotu W1-TH-S1-ZD1

 

 • Rejestracja na PRACOWNIA DYPLOMOWA  

Kod rejestracji W1-THS1-PD3-20/21Z

  1. dypl. Zakład Historii Średniowiecznej – dr M. Woźny W1-TH-S1-PD1
  2. dypl. Zakład Historii nowożytnej XIXw. – dr D. Rychel-Mantur W1-TH-S1-PD2

 

 • Rejestracja na ZAJĘCIA PROJEKTOWE  

Kod rejestracji W1-THS1-ZP3-20/21Z

  1. Wykorzystanie mediów elektronicznych w turystyce historycznej dr J. Mercik W1-TH-S1-ZP1
  2. Galicja w XIX wieku. Miejsca, ludzie, obyczaje dr D. Rychel-Mantur  W1-TH-S1-ZP2

 

 • Rejestracja na WYKŁAD MONOGRAFICZNY  

Kod rejestracji W1-THS1-WM3-20/21Z

  1. Dzieje rodu Sobieskich – prawda i legenda dr hab. A. Skrzypietz  W1-TH-S1-WM1
  2. Wybrane ruchy separatystyczne i irredentystyczne w Europie i na świecie dr hab. Prof. UŚ. J. Tomasiewicz   W1-TH-S1-WM2

return to top