Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Proces dyplomowania

Zasady, warunki oraz tryb dyplomowania ustalone zostały na poziomie Uniwersytetu Śląskiego i zostały opisane w Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim. Zgodnie z nim warunkiem ukończenia studiów na wszystkich kierunkach jest złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu dyplomowego.

return to top