Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Aktualności

Nowa procedura zgłaszania i składania prac w systemie APD Nowa procedura zgłaszania i składania prac w systemie APD

W związku z wejściem w życie zarządzenia nr 201/2021 JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie wprowadzenia procedury składania i archiwizowania pisemnych prac dyplomowych w bazie elektronicznej, informujemy, że:

 • w Uniwersytecie Śląskim zgłaszanie tematów prac dyplomowych odbywa się drogą elektroniczną w APD;
 • temat pracy dyplomowej student ustala indywidualnie z promotorem; promotor, po zaakceptowaniu tematu pracy dyplomowej, tworzy w APD wniosek
  o zatwierdzenie tematu pracy; promotor staje się koordynatorem wniosku – proponowany termin zatwierdzenia tematów prac dyplomowych: do dnia
  15 marca 2022 r.;
 • uzupełniony przez promotora wniosek (opublikowany i elektronicznie podpisany przez promotora i studenta) przesyłany jest przez system do komisji zatwierdzającej tematy prac;
 • komisja zatwierdzająca tematy prac dla kierunku twórcze pisanie i marketing wydawniczy ustalona jest następująco:
 • dr hab. Grzegorz Olszański, prof. UŚ – kierunek: twórcze pisanie i marketing wydawniczy studia stacjonarne II stopnia,
 • modyfikację tytułu pracy (jeżeli nie wykracza poza zatwierdzony temat) promotor zgłasza e-mailowo do właściwego dziekanatu; po akceptacji Prodziekan
  ds. Studentów i Kształcenia dziekanat wprowadza do systemu USOS skorygowany tytuł pracy;
 • zmiana tematu pracy wymaga złożenia przez promotora nowego wniosku;
 • każda praca przed egzaminem jest przesyłana do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA);
 • promotor przekazuje do właściwego dziekanatu dane recenzenta;
 • promotor i recenzent wprowadzają recenzje do systemu APD przed egzaminem dyplomowym; po wprowadzeniu recenzji system automatycznie zmienia status pracy na „Praca gotowa do obrony”;
 • w celu przygotowania dokumentacji do obrony promotor podaje do właściwego dziekanatu:
  termin obrony,
  dane przewodniczącego Komisji egzaminu dyplomowego;
 • pracę dyplomową student składa w formie elektronicznej, bez konieczności jej drukowania.

Instrukcja zgłaszania i zatwierdzania prac dyplomowych w systemie APD znajduje się tutaj:
https://apd.us.edu.pl/static-bf3f488/diots/instrukcje/APD_tematy_wnioski.pdf

Zgłoszenia do programu „Najlepsi Absolwenci 2021” Zgłoszenia do programu „Najlepsi Absolwenci 2021”

Rozpoczął się nabór do programu „Najlepsi Absolwenci 2021”. Tradycyjnie już poszukujemy wyjątkowych absolwentów, którzy w czasie studiów wyróżniali się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi oraz działali na rzecz Uniwersytetu Śląskiego.

Tym razem studenci i słuchacze ostatniego roku studiów I, II i III stopnia mogą sami zgłosić swój udział w konkursie. Zmianie uległ również formularz aplikacyjny – stworzono spersonalizowane ankiety uwzględniające specyfikę każdego wydziału i jednostki. Dodatkowo w plebiscycie mogą wziąć udział reprezentanci Uniwersytetu Otwartego oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Zgłoszenia można nadsyłać do 12 września 2021 roku (formularz zgłoszeniowy).

Uroczysta gala wręczenia wyróżnień odbędzie się w listopadzie br. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną listami gratulacyjnymi, otrzymają także upominki. W programie uroczystości przewidziano również quiz wiedzy o Uniwersytecie Śląskim.

Grafika promująca wydarzenie z kodem QR. Na zdjęciu trzy uśmiechnięte studentki. Podpis: Szukamy najlepszych absolwentów 2021. Zgłoś się do 12.09.2021.

return to top