Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

Twórcze pisanie i marketing wydawniczy to kierunek studiów obejmujący treści kształcenia dotyczące z jednej strony twórczości literackiej, poetyckiej i scenopisarskiej, z drugiej marketingu wydawniczego, umożliwia po jego ukończeniu prowadzenie działalności twórczej, pracę na rynku wydawniczym oraz kreatywnym. W trakcie studiów studenci nabywają wiedzę i umiejętności dotyczące natury, przebiegu i rozwiązywania problemów w ramach procesu twórczego oraz zgłębiają specyfikę rynku wydawniczego w Polsce i narzędzi marketingowych wykorzystywanych na jego gruncie przez wiodące polskie wydawnictwa. Potrafią zastosować tę wiedzę i umiejętności we własnej twórczości, są także wyposażeni w umiejętności planowania i prowadzenia działań twórczych. Aby sprostać tym zadaniom w toku studiów prezentowane są zagadnienia związane z procesem twórczym, literaturą najnowszą, scenopisarstwem, socjologią literatury i rynku wydawniczego oraz marketingiem wydawniczym, co staje się bazą dla wiedzy i umiejętności odnoszących się do twórczego pisania i marketingu wydawniczego. Studia mają charakter interdyscyplinarny, z gruntu humanistyczny, integrujący wiedzę z zakresu literaturoznawstwa (w szczególności twórczego pisania) ze specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami w obrębie marketingu wydawniczego. Kształcenie na studiach twórcze pisanie i marketing wydawniczy kierowane jest do osób pragnących realizować się w pracy twórczej lub wydawniczej i jednocześnie rozwijać własne kompetencje interpersonalne oraz zdolności kreatywne w kontakcie z innymi ludźmi.

return to top