Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Humanistyczny

Propozycje seminariów magisterskich na kierunku

twórcze pisanie i marketing wydawniczy w roku akademickim 2021/22

 

Szanowni Państwo,

 

Poniżej przedstawiamy autorskie opisy seminariów magisterskich na naszym kierunku. Pod każdym opisem znajdziecie adres meilowy – prosiłbym, abyście kontaktowali się bezpośrednio z Prowadzącymi informując o chęci udziału, ale też zgłaszając wstępnie Wasze propozycje tematów czy po prostu zainteresowania badawcze lub literackie. Proponuję, aby tego rodzaju konsultacje trwały do 14 lutego, aby w kolejnym tygodniu składy poszczególnych seminariów były już jasne. W tym wypadku pierwszeństwa logowania przez USOS nie traktujemy jako czegoś wiążącego. Obowiązują wasze ustalenia z prowadzącymi, a logowanie do systemu uznaję za wtórne.

Jako osoba moderująca kierunkiem, chciałbym, aby:

 1. Wszystkie seminaria miały mniej więcej analogiczną ilość uczestników, bo sprzyja to odpowiedniemu poziomowi prac i kontaktów.
 2. Wybór danego seminarium oparty był przede wszystkim na pewnej zbieżności zainteresowań waszych i prowadzącego, bo tylko to gwarantuje odpowiednią jakość pracy i relacji.

Innymi słowy, zasada „kto pierwszy, ten lepszy” w tym wypadku nie działa. Pozwólmy sobie na wzajemne, przemyślane wybory. Proszę też o otwartość – seminaria są trzy, różni prowadzący, różne pola tematyczne. Każdy – mam nadzieję – znajdzie coś dla siebie.

Grzegorz Olszański

 

 

Dr hab. Monika Ładoń, prof. UŚ

 

„Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób” – pierwsze zdanie z Anny Kareniny Lwa Tołstoja wyznacza tematykę prezentowanego seminarium. Właściwie, interesuje mnie przede wszystkim druga część przywołanego cytatu – różnorodność traum, dysfunkcji, ran… Literatura najnowsza dostarcza tu bardzo bogatego materiału, prowokując pytanie o potrzebę przewartościowań znaczenia relacji rodzinnych, czynionych w duchu zmieniającego się nowoczesnego świata. Namysł nad proponowanym tematem nie będzie miał absolutnie pedagogicznego charakteru, przeciwnie – raczej antypedagogiczny, zmierzający do ujawnienia wszelkich miejsc ciemnych i mrocznych.

Zajmować nas będą rodzinne więzi: między matkami i córkami, ojcami i synami, małżonkami, siostrami, braćmi itd.; wielokształtne relacje międzypokoleniowe, w których odbijają się modyfikacje ról i potrzeb życiowych. Postaramy się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak proza i poezja ostatnich lat definiują córectwo, synostwo, macierzyństwo, ojcostwo m.in. w kontekście głośnych książek antyojcowskich i antymatczynych. Ważnym kontekstem będzie z jednej strony literatura pozornie nostalgicznych powrotów do miejsc dzieciństwa i młodości, konstrukcje przywołującego dziecięcego narratora czy odświeżające takie gatunki jak saga rodzinna, z drugiej – biegunowo odmienne teksty mierzące się ze starością i chorobą najbliższych członków rodziny, z ich utratą i żałobą po nich. Wierzę, że również między wyznaczonymi przeze mnie biegunami znajdą Państwo ważną dla siebie przestrzeń (re)konstrukcji wątków rodzinnych i dopiszą do nich własną artystyczną glosę.

 

Serdecznie zapraszam!

Monika Ładoń

monika.ladon@us.edu.pl

 

Michał Kłosiński

Seminarium groznawcze: biopolityki w grach cyfrowych

 

Problematyka seminarium:

Od lat pracuję nad rozwijaniem hermeneutycznych metod badania gier. Interesuje mnie sztuka interpretacji gier, przeróżne poetyki growe oraz narzędzia i koncepcje współczesnej narratologii światotwórczej. Uwielbiam utopie i dystopie, a ostatnimi czasy zakochałem się w cyberpunku, który rozumiem jako najbliższą nam formację kulturową. W badaniach wykorzystuję filozofię egzystencjalną, ontologię zwróconą ku przedmiotom (OOO), hermeneutykę, poststrukturalne teorie literatury, narratologię transmedialną, metody game studies i utopian studies.

Seminarium poświęcone będzie politykom zarządzania życiem w grach cyfrowych. Podczas naszych spotkań będę omawiał, analizował i interpretował wszystkie mechanizmy kontroli, władzy, wykluczenia, budowania barier, konstruowania odporności w grach cyfrowych. W ramach lektur na pewno pojawią się teksty teoretyczne i filozoficzne poświęcone biopolityce i immunologii (Foucault, Esposito, Agamben, Mbembe, Lemke, Rose).

Do uczestnictwa zapraszam osoby zainteresowane pisaniem o grach, ich światach, postaciach, mechanikach, reprezentacjach, a w szczególności o władzy, zarządzaniu życiem, nekropolityce, biopolityce, tanatopolityce, utopiach, dystopiach, post-apokalipsie i cyberpunku.

To seminarium jest dla Ciebie, jeśli interesujesz się:

 • Problematyką immersji / emersji w grach cyfrowych i fikcyjnych światach
 • Interpretacją konkretnej gry przy użyciu wybranej teorii
 • Analizą światotwórczą konkretnego tekstu literackiego
 • Problematyką cyberpunku w grach i literaturze
 • Badaniem gier jako tekstów kultury
 • Analizą i interpretacją wybranych utopii / dystopii
 • Badaniem realizacji utopijnego marzenia (impulsu) wpisanego w teksty kultury
 • Krytyką patologii współczesnych form kapitalizmu w reprezentacjach growych i literackich
 • Problemami współczesnej narratologii (transmedialnej, transfikcjonalnej, kognitywnej)
 • Hermeneutyką jako filozofią interpretacji, ale również sztuką dobrego życia
 • Ontologią zwróconą ku przedmiotom (OOO) i jej wykorzystaniem w badaniach humanistycznych

 

Serdecznie zapraszam

Michal.klosinski@us.edu.pl

 

Literatura po/między. Seminarium dyplomowe

dr hab. Piotr Bogalecki, prof. UŚ,

 

„W wysokoprzepustowej epoce słowo pisane to ubogi, opieszały podróżny, starożytne, nieporęczne, prowizoryczne narzędzie, owoc niemodnej technologii, stworzonej przez ludzi, którzy pisali w glinie i poruszali się z prędkością wielbłąda” – pisał wybitny amerykański prozaik Robert Coover w opublikowanym w 2014 roku eseju Koniec literatury. W następnym akapicie przewidywał jednak, że w „postliterackim” świecie pojawią się „nowe formy”, dzięki którym „pisarze nadal snuć będą swoje opowieści, zgłębiać odwieczne paradoksy, wkraczać na ścieżkę samopoznania, wyłuskiwać ukrytą treść spod powierzchni plemiennego życia, walczyć o piękno i sens”. Gdzie jednak owych form szukać, jak je wypracować? Nawet pobieżny rzut oka na historię literatury ostatnich stuleci pokazuje, że nowych dróg poszukuje ona przede wszystkim w dialogu z innymi sztukami, mediami, technologiami. Czy i dla współczesnych praktyk literackich strategia ta pozostaje aktualna i fortunna? Czy nie zgadzając się na swój „koniec”, literatura nadal odnaleźć może swoje szanse w przestrzeni po/między?

Do udziału w seminarium zapraszam tych z Państwa, którzy pragną spojrzeć na dzieło literackie jako na tekstowe pole współistnienia różnorodnych sztuk i mediów, na którym słowo pisane nie jest już postrzegane jako wyłączny materiał twórczy. Za nurt, w obrębie którego tego typu pograniczne realizacje pojawiają się najczęściej, uznać trzeba podejmującą impulsy awangardowe literaturę eksperymentalną, jednak tematyka seminarium obejmuje teksty różnych epok i stylów, o różnym stopniu złożoności i o zróżnicowanych wymaganiach czytelniczych – także realizacje z obszaru kultury popularnej. W trakcie seminarium, na początku którego zaznajomimy się z założeniami komparatystyki intermedialnej, będą mieli Państwo możliwość realizacji tematów dotyczących następujących zagadnień:

– awangardowe i neoawangardowe literackie eksperymenty z innymi sztukami (malarstwo, rzeźba, architektura, muzyka, kino itd.) i mediami (prasa, radio, telewizja, nowe media itd.)

– szeroko rozumiane odniesienia i związki intermedialne, w których realizacje z zakresu innych sztuk stają się tematem tekstu literackiego (muzyka/malarstwo/architektura jako temat dla literatury, zjawiska ekfrazy i cytatu intersemiotycznego) oraz inspiracją dla jego formy i użytych w nim technik artystycznych (kolaż, montaż, groteska, fuga, pasaż itd.)

– muzyczność i malarskość poezji (rytm i metrum, obrazowość i obrazowanie)

– hybrydy tekstowe i realizacje polimedialne – współwystępowanie w dziele różnych mediów, jak np. w poezji wizualnej i dźwiękowej, poezji śpiewanej i piosence artystycznej, w slamie i działaniach spod znaku spoken-word, w audiobookach, w komiksach i książkach obrazkowych (picture books, książki artystyczne), w wykorzystujących słowo pracach wizualnych, w eksperymentalnych partyturach itd.

– transpozycje medialne – przypadki adaptacji utworu literackiego na inne sztuki (adaptacje filmowe, serialowe, teatralne, słuchowiska radiowe itd.) oraz próby przekładu intersemiotycznego z innych sztuk (muzyki, malarstwa itd.) na literaturę

– literatura w sieci: cyberpoezja, wideopoezja, powieści hipertekstowe, literatura ergodyczna, sposoby istnienia literatury w Internecie (od digitalizacji do instapoezji)

Interesować mogą nas także zjawiska o przeciwnym wektorze – próby obrony autonomii słowa w dobie polimedialnych praktyk kulturowych i dzieła literackie powstałe z ducha sprzeciwu wobec rozproszenia współczesnej kultury audiowizualnej. Mam nadzieję, że poznane w trakcie seminarium teksty literackie i realizacje artystyczne okażą się inspirujące także dla Państwa własnej pracy twórczej – odwlekającej „koniec literatury” jeszcze o trochę (niech żyje nam!). Serdecznie zapraszam!

 

kontakt: piotr.bogalecki@us.edu.pl

return to top