Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
Wydział Humanistyczny

RADA DYDAKTYCZNA KIERUNKÓW:
HISTORIA
TURYSTYKA HISTORYCZNA
ŚRODKOWOEUROPEJSKIE STUDIA HISTORYCZNE

 

dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ – przewodniczący (dyrektor kierunków)

dr hab. Jakub Morawiec, prof. UŚ – zastępca dyrektora kierunków

 

prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych z dyscypliny historia wskazany przez dyrektora Instytutu Historii

dr hab. Agata Kluczek, prof. UŚ  ­– przedstawicielka pracowników badawczo-dydaktycznych z dyscypliny historia wskazana przez dyrektora Instytutu Historii

dr Joanna Mercik – specjalista w zakresie kształcenia nauczycieli

dr hab. Piotr Boroń, prof. UŚ – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych

dr Paweł Duda – przedstawiciel pracowników badawczo-dydaktycznych

Mateusz Kopeć – przedstawiciel studentów studiów I stopnia (historia)

Patrycja Klimowicz– przedstawicielka studentów studiów I stopnia (turystyka historyczna)

lic. Karol Kustra – przedstawiciel studentów studiów II stopnia (historia)

przedstawiciel/ka studentów studiów II stopnia (ŚEur.SH)

 

Interesariusze zewnętrzni/osoby z głosem doradczym

dr Bogdan Kloch – dyrektor Muzeum im. O.E. Drobnego w Rybniku;

mgr Magdalena Kaernbach-Wojtaś – dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu;

dr hab. Piotr Greiner – dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach

return to top