Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wydział Humanistyczny

Praktyki zawodowe

Dla specjalności SPRINT-Write, program studiów pierwszego stopnia przewiduje odbycie praktyk zawodowych przez studenta w do zakończenia trzeciego semestru studiów oraz w wymiarze 90 godzin do zakończenia szóstego semestru studiów. Punkty ECTS zostają przyznane odpowiednio w 3. i 6. semestrze studiów, natomiast praktyka może odbyć się wcześniej.

Dla studiów drugiego stopnia specjalności SPRINT-Write, program studiów przewiduje odbycie 90 godzin praktyk zawodowych do zakończenia trzeciego semestru studiów.

Opiekunem praktyk dla specjalności SPRINT-Write jest dr Bartłomiej Kuchciński (bartlomiej.kuchcinski@us.edu.pl)

Dla specjalności Amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji przewidziane jest odbycie 90 godzin studenckich praktyk zawodowych do zakończenia trzeciego semestru studiów.

Opiekunem praktyk dla specjalności amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji jest mgr Marzenna-Gustek-Sikorska (marzenna.gustek-sikorska@us.edu.pl).

Dokumenty wymagane do odbycia praktyk zawodowych

return to top